Door het Kenniscentrum zijn een aantal publicaties samengesteld die in dit (nog onvolledige overzicht) apart worden genoemd.

De inundatiekade van Vreeswijk naar Utrecht 1871 (december 2020)

De Julianaweg in de Utrechtse wijk Hoograven is langgerekt, recht en heeft in het midden over de volle lengte als enige van de straten in de omgeving een plantsoen. De geschiedenis van deze weg met de 11 meter brede groenstrook voert ons naar de verdwenen inundatiekade; een bijna acht kilometer lange keerkade die van Vreeswijk en Jutphaas kwam, over de huidige Julianaweg liep naar waar nu de Aquamarijnstraat is. Waar lag die kade, hoe zag zij eruit, waarom werd zij aangelegd, wat is er nog van over?

Download

20200408 Bruggen NaardenBruggen in de Vesting Naarden (april 2020)

In de Vesting Naarden hebben in de loop der tijd veel soorten bruggen over de grachten gelegen. Op een van de onderzoeksvragen van het Kenniscentrum Waterlinies hebben we nu een antwoord: welke overwegingen speelden een rol bij de keuze voor de verschillende typen?

Vrijwilliger Peter van Walstijn is het gelukt daar een goed overzicht van te krijgen en algemene conclusies te trekken. Een van die conclusies is dat bij een vesting andere overwegingen moeten hebben gespeeld dan bij forten, vanwege het verschil in gebruik en verkeersdrukte zowel op de weg als op het water.

Download

Geschiedenis van de Stelling van Amsterdam (november 2018)

In het Nationaal Archief in Den Haag ligt het oudste boek over de Stelling van Amsterdam. Het zijn 248 handgeschreven pagina's die door de Genie zelf tussen 1908 en 1910 moeten zijn opgesteld. De start van het Kenniscentrum Waterlinies (in januari 2018) was een goede gelegenheid om het handgeschreven materiaal om te zetten naar een leesbare en doorzoekbare tekst. Drie vrijwilligers van het Kenniscentrum en zes van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam hebben daar van maart tot en met november 2018 aan gewerkt.

Download