Door het Kenniscentrum zijn een aantal publicaties samengesteld die in dit (nog onvolledige overzicht) apart worden genoemd.

voedstelvoorzieningVoedselvoorziening in tijden van oorlog (april 2023)

Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) heeft, op verzoek van Utrecht Food Freedom (UFF), vorig jaar een onderzoek gepubliceerd naar de strategische voedselvoorziening in de Hollandse Waterlinies. We hebben een aanvullende vervolgstudie gepubliceerd voor geheel Nederland. Ben Hermans heeft naar de regulering van de voedselvoorziening gekeken in tijden van mobilisatie en oorlog.

Iedereen kent de Hongerwinter van 1944-1945 die de stedelijke bevolking in het westen trof. Maar de Hongerwinter was vooral het gevolg van het wegvallen van het distributiesysteem in de bezette gebieden. Er is juist in WOI en vóór het begin van WOII veel moeite gedaan de voedselvoorziening op peil te houden. Het doel was om niet afhankelijk te zijn van importen en de neutraliteit van Nederland te behouden.

Download Onderzoeksverslag Voedselvoorziening

Voorstel nabootsingen geschut (juli 2022)

Bij enkele partijen die actief zijn op forten en vestingsteden in de waterlinies is interesse in het verkrijgen van een of meer nagebootste kanonnen, die als voorbeeld en blikvanger op de wallen geplaatst kunnen worden. Echter, de meeste in Nederland beschikbare originele kanonlopen hebben inmiddels een vaste bestemming gevonden.

Door een goede voorbereiding en vooraf centraal een type geschut te kiezen kunnen de kosten mogelijk laag gehouden worden, waarmee de haalbaarheid toeneemt. Het doel van dit document is om geïnteresseerde partijen te informeren over de mogelijkheden tot de aanschaf van een nabootsing.

Download Voorstel nabootsingen geschut

Voedselvoorziening achter de Hollandse Waterlinies (juni 2022)

Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) is door Bas Kreuger en Menno Heling van Utrecht Food Freedom (UFF) gevraagd een historische notitie te schrijven over de strategische voedselvoorziening in de Hollandse Waterlinies. UFF wil ‘het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie inzetten ter bevordering van een duurzame voedselcultuur in verstedelijkt gebied.’ Vanuit UFF is het onderzoeksproject “Waterlinies en Voedselvoorziening” opgestart, omdat de huidige voedseltransitie nieuwsgierig maakt naar de geschiedenis van voedselvoorziening en de (strategische) rol van de Waterlinie daarbij. Voor dit project is behoefte aan een notitie waarin de vraag is verkend in hoeverre tijdens de actieve militaire periode van de Hollandse Waterlinies (1815-1940) is nagedacht over de voedselvoorziening bij een langdurige bezetting van Nederland.

Download Voedselvoorziening achter de Hollandse Waterlinies

Luchtfoto Fort bij Honswijk en Lunet aan de SnelCultuurhistorische beschrijving Lekacces-noord (mei 2021)

De versterking van de Lekdijk wordt onder andere aangegrepen omdat dit gebied, welke midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO Werelderfgoed) ligt, beleefbaarder en toegankelijker te maken.

Het Kenniscentrum heeft daarom op verzoek van de provincie Utrecht de 'Cultuurhistorische beschrijving Lekacces-Noord' opgesteld van vier onderdelen van de NHW die als meekoppelkans zijn aangemerkt. Van west naar oost zijn dit: de kazemat Vreeswijk-Oost, de Batterij aan de Noordelijke Lekdijk, de hoofdinlaatsluis en het infanteriebanket van Fort bij Honswijk en tenslotte het Werk aan de Groeneweg. Deze vier onderdelen zijn in het artikel verder uitgewerkt en voorzien van beeldmateriaal.

Download Cultuurhistorische beschrijving Lekacces-noord

De inundatiekade van Vreeswijk naar Utrecht 1871 (december 2020)

De Julianaweg in de Utrechtse wijk Hoograven is langgerekt, recht en heeft in het midden over de volle lengte als enige van de straten in de omgeving een plantsoen. De geschiedenis van deze weg met de 11 meter brede groenstrook voert ons naar de verdwenen inundatiekade; een bijna acht kilometer lange keerkade die van Vreeswijk en Jutphaas kwam, over de huidige Julianaweg liep naar waar nu de Aquamarijnstraat is. Waar lag die kade, hoe zag zij eruit, waarom werd zij aangelegd, wat is er nog van over?

Download De inundatiekade van Vreeswijk naar Utrecht 1871

20200408 Bruggen NaardenBruggen in de Vesting Naarden (april 2020)

In de Vesting Naarden hebben in de loop der tijd veel soorten bruggen over de grachten gelegen. Op een van de onderzoeksvragen van het Kenniscentrum Waterlinies hebben we nu een antwoord: welke overwegingen speelden een rol bij de keuze voor de verschillende typen?

Vrijwilliger Peter van Walstijn is het gelukt daar een goed overzicht van te krijgen en algemene conclusies te trekken. Een van die conclusies is dat bij een vesting andere overwegingen moeten hebben gespeeld dan bij forten, vanwege het verschil in gebruik en verkeersdrukte zowel op de weg als op het water.

Download Bruggen in de Vesting Naarden

Geschiedenis van de Stelling van Amsterdam (november 2018)

In het Nationaal Archief in Den Haag ligt het oudste boek over de Stelling van Amsterdam. Het zijn 248 handgeschreven pagina's die door de Genie zelf tussen 1908 en 1910 moeten zijn opgesteld. De start van het Kenniscentrum Waterlinies (in januari 2018) was een goede gelegenheid om het handgeschreven materiaal om te zetten naar een leesbare en doorzoekbare tekst. Drie vrijwilligers van het Kenniscentrum en zes van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam hebben daar van maart tot en met november 2018 aan gewerkt.

Download Geschiedenis van de Stelling van Amsterdam