Juridisch

Alle informatie op onze website is naar beste vermogen zorgvuldig gedocumenteerd. Het Kenniscentrum Waterlinies stelt zich niet aansprakelijk voor de consequenties van onzorgvuldig en onjuist gebruik van onze collectie. 

Hollandse Waterlinies