Juridisch

Alle informatie op onze website is naar beste vermogen zorgvuldig gedocumenteerd. Het Kenniscentrum Waterlinies stelt zich niet aansprakelijk voor de consequenties van onzorgvuldig en onjuist gebruik van onze collectie.