Deze website is eigendom van de provincie Utrecht en haar opdrachtgevers en wordt verzorgd door het Kenniscentrum Waterlinies. Op gebruik van deze website zijn deze disclaimer en de Privacy verklaring van toepassing.

Onverminderd het bepaalde in de gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Kenniscentrum Waterlinies, behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen.

De op deze website getoonde informatie wordt door het Kenniscentrum Waterlinies met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Hoewel het Kenniscentrum Waterlinies alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij en haar opdrachtgevers niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit informatie en/of berichten die door gebruikers van de website geplaatst worden. Kom je informatie tegen die wijziging behoeft, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Verwijzingen naar websites die niet door het Kenniscentrum Waterlinies worden onderhouden, zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel het Kenniscentrum Waterlinies uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid voor (de inhoud van) websites die niet door het Kenniscentrum Waterlinies worden onderhouden wordt afgewezen.

De provincie Utrecht, haar opdrachtgevers en het Kenniscentrum Waterlinies sluiten alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie.