medailles

Onze taak van het verspreiden van kennis over de waterlinies, begint met het verzamelen van informatie. Een groot deel van de informatie ligt in openbaar toegankelijke archieven. Maar er is ook veel materiaal dat daar niet is te vinden.

Informatie over herontwikkelingen en restauraties vanaf circa 1980 is niet in die archieven te vinden en, omdat het door veel verschillende partijen is uitgevoerd, is het verspreid en moeilijk te achterhalen.
Partijen die dergelijk materiaal hebben en het toegankelijker willen maken, een digitale kopie beschikbaar willen stellen of willen afstoten vragen we om daarover met ons in contact te treden.

Er is ook veel historisch materiaal dat veelal persoonlijker is en bij de nazaten van genie-ingenieurs, fortwachters en andere militairen ligt. Hoe meer generaties er tussen de militair en de huidige nazaat zit, hoe minder persoonlijke herinneringen er aan verbonden zijn. Dergelijk materiaal krijgt dan vooral waarde als algemene informatiebron. Maar als bekend is wie het gemaakt of verzameld heeft, dan is dat persoonlijke verhaal wel belangrijk.

Zijn u bouwtekeningen, werkdagboeken, voorwerpen, foto’s of andere documenten over de Nieuwe Hollandse Waterlinie of Stelling van Amsterdam nagelaten? En zoekt u daar een goede bestemming voor? Dan wil het Kenniscentrum Waterlinies graag met u in contact komen.
We kunnen u in ieder geval uitleg geven bij het materiaal. En als u dat wilt en het materiaal past in onze collectie, dan nemen we het daar graag in op. In een schenkingsovereenkomst leggen we dan vast wat u geschonken heeft, wat we ermee mogen doen en of we u wel of niet als schenker mogen noemen.

Past het materiaal niet in onze collectie, dan zoeken we graag naar een collectie waar het beter in past. Dat kan een van de samenwerkingspartijen in ons Netwerk zijn als het vrij algemeen relevant materiaal is. Dat kan ook een fortgebruiker of een historische vereniging zijn als het juist lokaal relevant materiaal is.