20200612 Corona kleinHet Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de waterlinies.

Wij ontsluiten zowel digitaal als analoog historische en actuele kennis over de waterlinies en zijn een centrum voor onderzoek en informatie over het erfgoed van de waterlinies in Nederland.

Met onderzoek wordt deze kennis verdiept en verrijkt. Denk hierbij aan informatie over strategisch landschap, militair erfgoed, militaire betekenis en historie, waterbouwkundige aspecten en watermanagement.

Het Kenniscentrum Waterlinies is een onderdeel van het Interprovinciaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Kennisbereik

Primair richt het Kenniscentrum Waterlinies zich op de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam (StvA). Aandachtgebied is de periode vanaf het ontstaan tot heden en het Kenniscentrum focust zich daarbij op de informatie die nodig is om deze geschiedenis in zijn context te kunnen plaatsen en begrijpen. Daarvoor wordt ook informatie verzameld over de voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Oude Hollandse Waterlinie, en andere linies en fortificaties.

Het Kenniscentrum beperkt zich niet tot de periode van de militaire historie. Het kijkt ook naar de recente geschiedenis van de linies waarin herontwikkeling van de forten en het landschap plaats vonden en de forten andere functies kregen.

Doelgroep

Doelgroep van het Kenniscentrum Waterlinies zijn in de eerste plaats de direct betrokkenen zoals fortgebruikers en gemeenten. Maar ook andere geïnteresseerden zullen we zo goed mogelijk van dienst zijn.

Medewerkers

Bij het Kenniscentrum Waterlinies werken in deeltijd een coördinator/specialist Nieuwe Hollandse Waterlinie (Ronald Hamberg), een specialist Stelling van Amsterdam (René Ros), een adviseur Nieuwe Hollandse Waterlinie (Chris Will) en vele vrijwilligers.

Openingstijden