20200612 Corona klein

Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.

Wij ontsluiten zowel digitaal als analoog historische en actuele kennis en zijn een centrum voor onderzoek en informatie over het erfgoed van de Hollandse Waterlinies.

Door onderzoek wordt deze kennis verdiept en verrijkt. Denk hierbij aan informatie over strategisch landschap, militair erfgoed, militaire betekenis en historie, waterbouwkundige aspecten en watermanagement.

Het KCW is een onderdeel van het Sitebureau Hollandse Waterlinies, een samenwerking van de vier betrokken provincies.

Kennisbereik

Primair richt het Kenniscentrum Waterlinies zich op de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHWL) en de Stelling van Amsterdam (StvA). Aandachtgebied is de periode vanaf het ontstaan tot heden en het Kenniscentrum focust zich daarbij op de informatie die nodig is om deze geschiedenis in zijn context te kunnen plaatsen en begrijpen. Daarvoor wordt ook enige informatie verzameld over de voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Oude Hollandse Waterlinie, en andere linies en fortificaties.

Het Kenniscentrum beperkt zich niet tot de periode van de militaire historie. Het kijkt ook naar de recente geschiedenis van de linies waarin herontwikkeling van de forten en het landschap plaats vonden en de forten andere functies kregen.

Doelgroep

Doelgroepen van het Kenniscentrum Waterlinies zijn in de eerste plaats de direct betrokkenen zoals fortgebruikers en gemeenten. Maar ook andere geĂ¯nteresseerden zullen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Mits het ondersteunend is en beperkte tijd kost zijn onze werkzaamheden kosteloos.

Wat wij kunnen bieden is onder andere:

  • inbreng van historische informatie en verhalen bij besprekingen en brainstormsessies,
  • verzorgen en deelnemen aan werkbezoeken,
  • teksten voor rapporten, informatiepanelen e.d. schrijven of redigeren,
  • geven van presentaties over de waterlinies, zowel algemeen als specifiek over een bepaald gebied of deelonderwerp,
  • uitvoeren van of assisteren bij archiefonderzoek, bijvoorbeeld voor bestekken en bestektekeningen.

Medewerkers

Bij het Kenniscentrum Waterlinies zijn werkzaam:

  • RenĂ© Ros, specialist Stelling van Amsterdam en IT/Digitale Zaken,
  • vrijwilligers met een grote variatie aan kennis en interesses vanuit beroep of hobby.

Vanwege andere afspraken en omdat we maar beperkt op kantoor aanwezig zijn, is een bezoek meestal alleen op afspraak mogelijk. Hieronder vind je een overzicht van onze openingstijden. Wil je buiten de normale openingstijden een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op.

Openingstijden