Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Waterlinies. Zij kan daarbij niet zonder experts en partners die hun eigen expertise en detail-kennis hebben. Met hen vormen we dan ook twee aparte netwerken.

Expert-panel

Wij proberen alle vragen over historische en recente geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam te beantwoorden. Voor zover mogelijk beantwoorden medewerkers of vrijwilligers van het KCW de vragen. Daarbij wordt parate kennis en de eigen collectie gebruikt om snel en zorgvuldig tot een antwoord te komen.

Sommige vragen zijn zo specifiek dat andere organisaties of personen die beter kunnen beantwoorden. In dat geval schakelen we een groep experts in, ons Expert Panel. Wij zorgen ervoor dat je vraag bij de juiste expert met het beste antwoord terecht komt.

Via de Contact pagina kan je je vraag toesturen.

Afstemmingsoverleg Waterlinies

Vanuit het KCW ontstond de behoefte aan een adviescommissie die het KCW kan ondersteunen bij historische onderzoeken die zij zelfstandig of in samenwerking met andere partijen uitvoert. Tevens kunnen we met deze partners samenwerken om kennis over de waterlinies onder de aandacht van een breder publiek te brengen en te helpen ontsluiten. Via deze website kan in de nabije toekomst ook gezocht worden in collecties van een aantal van de hieronder genoemde partners.

Tweemaal per jaar vindt er een afstemmingsoverleg met de onderstaande partners plaats om te spreken over onderzoek, ontsluiting en andere gemeenschappelijke onderwerpen. Hierdoor ontstaan onderlinge samenwerkingen en worden idee├źn uitgewisseld.

Militair-historische organisaties:
  • Nationaal Militair Museum (NMM), Soesterberg
  • Stichting Menno van Coehoorn (MvC), Utrecht
Overkoepelende linie-organisaties:
  • Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam (DStvA), Weesp
  • Grebbelinie, Renswoude
  • Sitebureau Hollandse Waterlinies, Utrecht
  • Oude Hollandse Waterlinie, Woerden
  • Zuiderwaterlinie, Den Bosch
Musea:
  • Nederlands Vestingmuseum, Naarden
  • Slot Loevestein, Zaltbommel

Andere organisaties die historisch onderzoek naar Nederlandse waterlinies doen en een (digitaal ontsloten) historische collectie hebben, worden van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

Lezingen

Onze eigen medewerkers en vrijwilligers kunnen lezingen verzorgen over de Stelling van Amsterdam en Geschut & Munitie.
Voor lezingen over de Nieuwe Hollandse Waterlinies kunnen we verschillende personen aanbevelen. En voor lezingen over andere onderwerpen hebben we ook diverse personen in ons netwerk.