Gepubliceerd: 02 maart 2022

Krantenartikel Fort Voordorp gaat tweede leven inHet kost veel tijd en moeite maar gestaag breidt onze collectie zich verder uit, vooral met digitaal materiaal. We kunnen nu uitbreiding melden met groepsschuilplaatsen maar ook van krantenknipsels.

In 2021 verscheen het boek 'Uit beton gegoten' van de Stichting Piramides in de Polder bij uitgeverij Matrijs. Daarvoor heeft de stichting ook een uitgebreid overzicht gemaakt van alle bekende groepsschuilplaatsen ('piramides') in het Oostfront en Zuidfront van de Vesting Holland. Zowel nog aanwezig, gesloopte als nooit-gebouwde groepsschuilplaatsen komen in het overzicht voor.
De stichting heeft haar data beschikbaar gesteld aan het team GIS van de provincie Utrecht en het Kenniscentrum Waterlinies.

Het team GIS heeft gekeken welke groepsschuilplaatsen er nog niet bekend waren in hun Cultuurhistorische Atlas (CHAT). Omdat die atlas een gemeenschappelijke oorsprong met onze databank heeft, is dezelfde informatie ook een aanvulling voor ons. De 117 locaties, waarvan acht nog aanwezige groepsschuilplaatsen betreft, zijn aan de CHAT en de KCW kaart toegevoegd.

Ook de documenten zijn uitgebreid met bijna 400 uitgescheurde krantenartikelen die we in 2018 in een doos aantroffen, meestal voorzien van een datum. In 2019 zijn deze door vrijwilliger Roel Melchers gedigitaliseerd in afwachting van de nieuwe website, die in 2020 in gebruik werd genomen. De afgelopen maanden hebben vrijwilligers Mirjam de Wijk maar vooral Henk van Amerongen de krantenartikelen beschreven zodat ze goed terug te vinden zijn.
Ze zijn onder andere gekoppeld aan de diverse forten, zodat je nu bij elk fort kan zien welke krantenartikelen er over dat fort bekend zijn. De artikelen dateren uit de periode 1979 tot en met 2017, van de herontwikkeling van Fort op de Voordorpsedijk tot het verplaatsen van de kazematten langs het Lekkanaal.