Gepubliceerd: 06 juli 2022

Eind vorig jaar zijn vooral films en presentaties aan de online collectie toegevoegd, en begin dit jaar vooral krantenartikelen. In het tweede kwartaal van 2022 is gewerkt aan foto's. Het uploaden en beschrijven van foto's uit de collectie van het voormalige Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie kost heel veel tijd. Gezien alle veranderingen zijn foto's uit de periode 2000-2015 al interessant historisch beeldmateriaal.

kaart stvaAfbeeldingen

Er zijn 3.100 historische en recente foto's toegevoegd aan de collectie en voor iedereen te doorzoeken. Van een deel ervan is achterhaald welke fotograaf de foto's in opdracht heeft gemaakt, zoals Roger Vankan, Marc Nolte en Stijn Rademaker. Deze fotografen zijn om toestemming voor publicatie gevraagd en hebben dat gegeven, maar meestal zonder toestemming om te downloaden. Als iemand die foto's wil gebruiken, dan zal daarvoor toestemming gevraagd moeten worden aan de betreffende fotograaf. In de databank is daarom ook genoteerd om welke fotografen het gaat en welke foto's van hen zijn.

Van heel veel recente foto's (na 2000) is helaas niet bekend wie de fotograaf is, maar zeer waarschijnlijk medewerkers van het projectbureau NHW. Mocht iemand menen de rechten op foto's te hebbben, neem dan alstublieft spoedig contact met ons op.

Meer informatie over welke gebouwen en welke mensen op de foto's staan, is altijd welkom. Op de website kan elke bezoeker bij elke foto een reactie insturen, die we eenmaal per week verwerken. Deze reacties worden zeer op prijs gesteld en verbeteren de vindbaarheid van de foto's voor toekomstige gebruikers.

Vrijwilligers die kennis van de NHW hebben om forten en gebouwen daarop te herkennen, zijn van harte welkom om te helpen het materiaal beter te beschrijven. Er zitten veel leuke documenten en tekeningen tussen, waardoor het niet eentonig, maar juist interessant werk is. Neem gerust contact met ons op om over je mogelijke inzet te overleggen.

Van het Nationaal Project NHW is inmiddels 61 Gb geupload en is nog 11 Gb te gaan. Daarna 3 Gb die door uitgeverij Stokerkade is verzameld voor hun boekenserie over de NHW. Dan 100 Gb materiaal van Dirk de Groot en 87 Gb van Chris Will. Uit alle verzamelingen is op geautomatiseerde wijze dubbel materiaal al verwijderd.

Stelling van Amsterdam

Door trage formele procedures en technische hindernissen heeft het lang geduurd, maar nu zijn ook veel locaties van de Stelling van Amsterdam (StvA) in onze collectie opgenomen. Dat betekent dat ze op de website in de kaart weergegeven worden, maar ook dat afbeeldingen en documenten aan de locaties kunnen worden gekoppeld en de webbezoeker ze makkelijk kan vinden. Het betreffen de belangrijkste militaire objecten die nog geheel of als restant aanwezig zijn, met de belangrijkste informatie.

De gegevens zijn afkomstig van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam (DStvA) van René Ros. Omdat de structuur anders is opgezet, lijkt de StvA op de kaart in eerste instantie meer locaties te hebben dan de NHW. Bij de NHW zijn inundatiewerken echter op een lager niveau van niet meteen zichtbare complex-onderdelen ingedeeld, binnen de structuur van verdedigingswerken in groepen en vakken. Bij de StvA zitten alleen verdedigingswerken in de structuur van sectoren, groepen en vakken, terwijl de inundatiekommen en inundatiewerken in een aparte structuur van inundatiestations zijn opgenomen als zelfstandige locaties (complexen).

Er is geen overlap met de locaties van het KCW omdat het DStvA in haar database vanaf het begin een strikte scheiding heeft aangehouden tussen beide linies. Ook al zijn er een aantal NHW-forten ingedeeld geweest bij de StvA. De scheiding was juist vanwege de mogelijkheid dat de twee datasets ooit met elkaar te maken zouden krijgen, alhoewel dat toen nog heel onwaarschijnlijk leek.

Inundaties

Een andere verbetering van de website betreft de inundatievelden zoals op de kaart worden getoond. De GIS-afdeling van de provincie Utrecht heeft, in samenwerking met ons, daar verbeteringen in gemaakt. Die verbeteringen zijn doorgevoerd in de Cultuurhistorische Atlas van die provincie en in onze eigen kaart.
De inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben een paar kleine verbeteringen ondergaan. De inundatievelden van de Stelling van Amsterdam zijn geheel opnieuw getekend aan de hand van een historische kaart van 1910-1920. Vooral in de zuidoosthoek van de StvA waren er onverklaarbare vlakken, die eerder de beschermingszone leken aan te geven dan de inundatievelden.

Documenten

Ook zijn er enkele recente aanwinsten aan de documenten toegevoegd. Waaronder de originele monumentregisters Stelling van Amsterdam, die nu doorzoekbare PDF-documenten zijn. Het merendeel van de documenten zijn de eerder gescande krantenartikelen.

 

En zo blijven we de komende jaren verder werken aan de collectie, tussen alle andere werkzaamheden door, voor bijvoorbeeld gebiedsanalyses, tentoonstellingen en algemene vragen.

Uitbreiding 1e helft 2022 Afbeeldingen
Uitbreiding 1e helft 2022 Documenten