Gepubliceerd: 01 september 2022

Op maandagmiddag 10 oktober aanstaande organiseert het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) weer een Netwerkmiddag waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De Netwerkmiddag vindt plaats op Fort aan de Klop en heeft als thema:

De Vecht: de militair-historische functie voor de Hollandse Waterlinies en het huidige waterbeheer

Fort aan de KlopDe Vecht speelde een belangrijke militaire rol voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Ten behoeve van de onderwaterzettingen, maar ook in het vasthouden en het nadien kunnen afvoeren van water. En ook tegenwoordig blijft de rivier van belang, vooral als recreatieve vaarroute tussen Utrecht en Muiden.

Vanuit het Kenniscentrum gaan Ronald Hamberg en René Ros spreken over de militaire rol van de Vecht, in algemene historische zin en specifiek voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Anne Schopman, projectleider cultuurhistorie bij Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, gaat spreken over recente aanpassingen aan de Vecht en het huidige beheer van de rivier door het waterschap. 

Na de presentaties is er een gezamenlijke einddiscussie over het hergebruiken en de instandhouding van inundatiemiddelen in en bij de Vecht en hoe de historische functie van de Vecht beter gekoppeld kan worden aan het militaire landschap rondom de rivier. Daarna is een borrel ter afsluiting van de Netwerkbijeenkomst.

Het programma

 1. Welkom
  Spreker: René Ros, IT & Digitale Zaken KCW
 2. KCW
  Spreker: Ronald Hamberg, coördinator KCW
 3. Sitebureau Hollandse Waterlinies
  Spreker: medewerker sitebureau
 4. De militaire functie van de Vecht voor de Hollandse Waterlinies
  Hoe werd de Vecht door de eeuwen heen voor militaire doelen ingezet? Welke inundatiemiddelen zijn gebouwd ten behoeve van de inundaties? Welke rol had de Vecht in de mobilisaties?
  Sprekers: Ronald Hamberg en René Ros (KCW)
 5. Het huidige beheer van de Vecht door het waterschap
  Hoe beheert het waterschap de Vecht? Welke historische sluizen worden nog gebruikt? Waar liggen kansen en uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie?
  Spreker: Anne Schopman (Waterschap Amstel, Gooi & Vecht)
 6. Discussie en napraten
 7. Borrel

Datum en tijd: maandag 10 oktober tussen 14:00-17:00, met inloop vanaf 13:30.
De bijeenkomst vindt fysiek plaats en kan niet online gevolgd worden.
Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar en u moet zich voor 3 oktober 9.00 uur registreren via deze pagina: https://www.eventbrite.nl/e/404647711197 

Locatie: Fort aan de Klop
Adres: 1e Polderweg 4, 3563MC, Utrecht
Parkeren: voor parkeerinformatie verwijzen wij naar de website van Fort aan de Klop: https://www.fortaandeklop.com/route/

Het fort is goed per bus en fiets bereikbaar vanaf de stations Utrecht Centraal, Utrecht Overvecht en Utrecht Zuilen.
We hopen u maandagmiddag 10 oktober te mogen begroeten.