Gepubliceerd: 21 oktober 2022

20221010 netwerkmiddagBijna drie jaar na onze vorige echte netwerkmiddag op Fort bij Vuren in december 2019, konden we eindelijk weer een netwerkmiddag op locatie verzorgen. De rivier de Vecht was dit keer het hoofdonderwerp op het ernaast gelegen Fort aan de Klop.

Medewerker René Ros heette de dertigtal deelnemers van harte welkom en legde het programma voor. Ook dankte hij vrijwilliger Henk van Amerongen met een bos bloemen voor zijn blijvende inzet bij het beschrijven van materiaal in de collectie-database.

Ronald Hamberg was de eerste spreker en ging in op de stand van zaken bij het Kenniscentrum, waar we mee bezig waren en zijn. Aansluitend kon Kirke Mulders de nieuwe opzet met het Sitebureau Holllandse Waterlinies uitleggen. Mede door de vragen bleek dat dit voor veel deelnemers verhelderend was, bijvoorbeeld de taakverdeling tussen het sitebureau, de provincies en gemeenten.

De eerste lange presentatie werd door Ronald en René samen verzorgd en ging over de militaire geschiedenis van de Vecht en de rol bij de inundaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook de inundatieperioden, -kommen en -sluizen kwamen daarbij aan bod. Daarnaast werd verteld over waterwerken in het nabijgelegen Merwedekanaal, het latere Amsterdam-Rijnkanaal, vanwege de directe verbindingen met de Vecht.

Zoals bedacht was de pauze extra lang en werd deze gebruikt om elkaar te spreken en nader kennis te maken.

Vervolgens ging Anne Schopman van Waternet in op de huidige en toekomstige rol van de Vecht. De huidige rol in de waterhuishouding van het gebied kwam ter sprake, evenals kansen voor een urgente rol in klimaatadaptatie. Voor de waterberging zou de bouw van speciale inlaatsluizen binnen en buiten de waterlinies kunnen gaan plaatsvinden.

De vragen naar aanleiding van de laatste lezing waren een mooi begin van de gezamenlijke discussie over (her)gebruik van de inundatiewerken in het gebied van de Vecht.

Presentatie Ronald Hamberg, Kenniscentrum Waterlinies
Presentatie Kirke Mulders, Sitebureau Hollandse Waterlinies
Presentatie 'De Vecht, Geschiedenis en militaire functie voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie & Stelling van Amsterdam', Ronald Hamberg & René Ros KCW
Presentatie Anne Schopman, Waternet