Gepubliceerd: 14 december 2022

Duitse militairen op wacht op Fort bij RijnauwenOok het afgelopen halfjaar hebben we weer veel materiaal aan de online collectie kunnen toevoegen. Het materiaal was wat bewerkelijker en er waren veel andere werkzaamheden, zodat de collectie niet zo veel is toegenomen als het eerste halfjaar. Misschien niet heel veel materiaal, maar niet minder interessant en met een paar originele historische foto's.

Bij de afbeeldingen zijn foto's uit 2008 van Fort bij Vechten toegevoegd, bijgedragen door Fred Geerligs. Maar ook foto's van de recente bijeenkomst vanwege 20 Jaar Pact van Loevestein. Daarnaast zijn er oudere foto's van activiteiten van het Nationaal Project NHW toegevoegd, zoals werkbezoeken van ministers. Die activiteiten vonden op meer dan één locatie plaats en daardoor kost het beschrijven veel meer tijd. Ook was er fotomateriaal waarvan de fotografen bekend waren en hun toestemming voor vermelding en download gevraagd moest worden. Ook dat kostte meer tijd, maar de meesten gaven toestemming voor opname. Meestal niet voor downloaden omdat gebruik met de fotograaf geregeld moet worden.

Recent verschenen documenten zijn toegevoegd, maar ook materiaal dat door gebruikers op de binnenkort opgeheven website Werkplaats Waterlinies was geplaatst. Verder meer materiaal van het Nationaal Project NHW en de originele monumentregisters StvA van de provincie Noord-Holland. Er is ook een grapje toegevoegd, maar ook archivering hiervan is op zijn plaats. Probeer dit 'paas-ei' maar te vinden.

Aan de documenten zijn ook gespreksverslagen, foto's en geluidsopnamen van meerdere interviews toegevoegd die in 2008 en 2009 door Rob Zakee en Leendert van der Valk zijn gemaakt. Vanwege de privacy van nog levende betrokkenen en hun nazaten, wordt dit materiaal online beperkt getoond en is het niet downloadbaar. Op verzoek zijn de bestanden mogelijk wel beschikbaar voor specifiek gebruik.

Na alle lockdowns konden de vrijwilligers eindelijk ook in ons kantoor op Fort bij Vechten aan de slag, met het invoeren van fysiek drukwerk. Begonnen is met de rapporten, daarna volgen de boeken. Na het invoeren wordt het drukwerk van een etiket met een QR-barcode voorzien, zodat ze eenvoudig in de collectie-database en in de kasten zijn terug te vinden.
De belangstelling van vrijwilligers om dit werk in het koude kantoor te doen is - begrijpelijk - wat gering. Nadat de gaskraan geheel werd afgesloten, worden de dozen met rapporten mee naar huis genomen om er daar aan te werken. Van gezellig samenwerken is helaas dus nogsteeds geen sprake... Maar ondertussen zijn er al bijna 200 rapporten ingevoerd.

Ook werden de papieren foto's bekeken. Het merendeel zijn redelijk recente kleurenfoto's en die worden later gedigitaliseerd. Maar er zaten ook 21 oudere, originele zwart-wit foto's tussen en die zijn wel al gedigitaliseerd en aan de collectie toegevoegd. De oorsprong is helaas vrijwel onbekend, maar het zijn vooral foto's met Nederlandse of Duitse militairen op Fort bij Rijnauwen. En een viertal na-oorlogse foto's van Fort bij Vechten als militair magazijn.

We willen de vrijwilligers Henk van Amerongen en Mirjam de Wijk bedanken voor hun invoerwerk. Tevens bedanken we Jan Vos voor de vele correcties, opmerken van dubbele foto's enzovoort waardoor de beschrijvingen van de al eerder ingevoerde collectie steeds beter worden. Dank ook aan Huib Fransen voor zijn werk met de sociale media. Medewerker Rene Ros heeft al het digitale materiaal geupload en ook deels beschreven, met name het afwijkende materiaal zoals de interviews.

Elke maand zijn er steeds meer redenen om eerst de databank van het Kenniscentrum Waterlinies te raadplegen voor historisch materiaal over de Hollandse Waterlinies!

Uitbreiding 2e helft 2022 Afbeeldingen
Uitbreiding 2e helft 2022 Documenten
Zoekplaatjes: wie herkent deze foto's