Gepubliceerd: 28 juni 2023

merkestein gezinIn januari konden we de geïntereseerde lezer berichten over de geschiedenis van fortwachter Merkestein van Fort bij 't Hemeltje. En het onfortuinlijke ongeluk - vandaag 78 jaar geleden - waardoor zijn 15-jarige zoon bij een explosie op het fort om het leven kwam. Dat was een gevolg van ons digitale Fortwachters Register. Maar er volgde nog meer uit die contacten...

Een kleindochter van Pieter Merkestein heeft in de loop der jaren de foto's van de familie verzameld en bewaard. Ze vond foto's die op het Fort bij 't Hemeltje waren gemaakt en enkele bidprentjes. De gezinsleden en de latere verloofden trokken uiteraard de focus van de camera, maar in de achtergrond zijn de wallen en gebouwen van het fort te zien. Ze geven daarom een zeldzaam en persoonlijk beeld van het leven van een, muzikale, fortwachter op een waterlinie-fort. We weten inmiddels dat hij bij het leger in Indië heeft gediend en betrokken was bij zeer gewelddadige veldtochten. Het rustige bestaan als fortwachter moet voor hem een schril maar welkom contrast zijn geweest.

Een van de foto's toont Duitse militairen die vanuit een roeiboot aan het vissen zijn, met de later omgekomen zoon Jan die met zorg door de militairen wordt behandeld.
En de oudere zoon Cor heeft twee foto's gemaakt van de resten van de remise die bij de explosie werd vernietigd. Die twee foto's zijn helaas erg verkleurd maar mogelijk is daar later nog wat aan te doen. Achterop heeft Cor een tekst geschreven die niets aan de verbeelding overlaat van het verdriet dat hij en het gezin heeft gehad: "28 Juni 1945 ± half 12, De dag die ik nooit zal vergeten."

Met de generaties verdunt binnen een familie de belangstelling voor dergelijke familiefoto's, maar voor ons als Kenniscentrum stijgt de waarde juist met de jaren. We zijn dan ook heel blij dat de foto's aan ons zijn geschonken en de schenkster heeft geholpen bij het beschrijven van de foto's. De foto's zijn door ons gedigitaliseerd en in de collectie opgenomen waarbij 29 foto's en bidprentjes nu online zijn te zien. De originele afdrukken zijn zorgvuldig opgeslagen.

Artikel Fortwachter Merkestein
Fortwachters Register
Afbeeldingen 'Schenking Fortwachter Merkestein'

Zie ook het artikel 'Het verdwenen magazijn' in Nieuwsbrief 527 van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam, over een van de andere zoons van fortwachter Merkestein.