Gepubliceerd: 20 juni 2023

Nieuw in de collectie: kaft van tijdschrift Op de BresIn het eerste halfjaar van 2023 heeft het Kenniscentrum Waterlinies hard gewerkt aan de collectie, met de hulp van enkele betrokken vrijwilligers zijn er verschillende toevoegingen aan de collectie gedaan. Die toevoegingen zijn voldoende aanleiding om onze website weer eens te bezoeken, en op andere momenten is de kans wat groter dat je de gezochte historische informatie over de Hollandse Waterlinies vindt.

Vrijwilliger Henk van Amerongen heeft alle papieren rapporten in de databank ingevoerd en de vermeldingen kunnen op de website gevonden worden. Inmiddels is hij ook aan de boeken begonen en in totaal zijn er nu ruim 280 drukwerken ingevoerd. Ook enkele complete series tijdschriften zijn toegevoegd door de gegevens uit de databank van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam te importeren.
Omdat dit drukwerk later gescand zal worden, hebben ze momenteel geen afbeelding in de databank. Daarnaast zijn we Mark de Reus dankbaar voor het schenken van zowel de papieren als PDF-versies van het tijdschrift Op de Bres, tussen 1995 en 2000 uitgegeven door De Utrechtse Fortenstichting.

Zonder het werk om de collectie te beschrijven weten we niet welk materiaal we hebben en waar het is te vinden. Daar spelen ook trefwoorden een rol, waarbij we de Cultuurhistorische Thesaurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruiken. We hebben daar ook veel ontbrekende militair-historsche trefwoorden gesuggereerd en die zijn overgenomen.

Aan de schenking van 19.000 bestanden van Chris Will is door medewerker René Ros de nodige tijd besteed. Het bevat veel interessant materiaal maar ook materiaal waarvan het niet zinvol is dat in de databank op te nemen. Denk daarbij aan correspondentie, notulen en conceptteksten voor boeken, folders en websites. Met een zelfgemaakte tool is heel efficiënt een selectie gemaakt op basis van eerder gedefinieerde criteria.
Inmiddels is een begin gemaakt om de ongeveer 8.000 geselecteerde documenten en foto's in de databank geüpload en beschreven. De eerste prioriteit gaat naar historisch materiaal en recente rapporten. Zodoende zijn de Ambtsgebied-kaarten met verboden kringen als een van de eersten toegevoegd. Foto's waarvan de locatie onbekend is, maar die herkend zouden kunnen worden, zijn in het thema Zoekplaatje geplaatst en kan op gereageerd worden.

De door de Monumentenwachten opgestelde Inspectierapporten uit 2002 zijn zo compleet mogelijk gemaakt. Wat er al in de databank zat is gecombineerd met materiaal van Chris Will en Dirk de Groot. Bovendien zijn de losse MS Word-documenten naar één PDF per fort omgezet. Dat maakte het invoeren makkelijker en het formaal is duurzaam toegankelijk, maar het is ook voor jou als gebruiker handig omdat je nu met één PDF het hele rapport van een fort hebt.

De schenking van foto's van Fortwachter Merkestein is ook aan de databank toegevoegd, zie daarvoor het nieuwsbericht Schenking Fortwachter Merkestein (verschijnt 28 juni). Ook de al gepubliceerde gebiedsanalyses, Handboeken Kernkwaliteiten NHW Pact van Loevestein, diverse presentaties van de recente activiteiten en de publicatie Voedselvoorziening in tijden van oorlog van vrijwilliger Ben Hermans zijn toegevoegd.

Tenslotte willen we het grote aantal foto's van de restauratie in 2007 van de Papsluis, bij Werk aan de Bakkerskil, maar ook documenten en bouwtekeningen noemen. Nu is dat misschien nog niet relevant, maar waarschijnlijk wel zodra ze ouder zijn. De collectie is een belangrijke basis van het kenniscentrum, waarbij we ook werken aan de historie van de toekomst.

Uitbreiding 1e helft 2023 Afbeeldingen
Uitbreiding 1e helft 2023 Documenten
Zoekplaatjes: wie herkent deze foto's

Nieuw in de collectie: boeken kast op Fort bij Vechten.