Gepubliceerd: 19 oktober 2023

scriptie ‘At the crossroads of Architecture and Landscape’ van Federica MaruloDe jury van de Kenniscentrum Waterlinies Scriptieprijs is verheugd om te laten weten dat we voor 2023 een winnende scriptie hebben kunnen kiezen. De Scriptieprijs werd in 2020 ingesteld en is in 2021 voor de eerste maal uitgereikt.

Dit jaar is de winnaar Federica Marulo met de scriptie 'At the crossroads of Architecture and Landscape, Preservation Strategies of Historic Military Systems: a ­Comparison­ between ­Italy ­and­ the­­ Netherlands'. Deze scriptie schreef ze voor een promotie aan de TU Delft in een samenwerking met de Universiteit van Napels Federico II.

De studie kijkt naar strategieën om militaire bouwwerken te behouden die in een grootstedelijke omgeving zijn terechtgekomen. En daarbij een vergelijking te maken tussen de aanpak in Italië en Nederland. Na gekeken te hebben naar de voorgeschiedenis is met archiefonderzoek, interviews en veldobservaties een vergelijking tussen aanpak in het recente verleden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Versterkt kamp van Mestre. Bij beide werd water ingezet bij de verdediging ervan.

Er wordt een interessante verbinding gelegd tussen cultuur en natuur. Verder is het een gewaagde maar geslaagde vergelijking tussen hoe die verbinding in Italië is te leggen en in Nederland. Er wordt voldoende theoretische informatie met betrekking tot de vergelijking gepresenteerd. Of het het besluitvormingsproces kan vergemakkelijken hangt af van het niveau (nationaal, regionaal of lokaal) en vooral de betrokken partijen met hun uiteenlopende belangen.

Alle aspecten van de beoordeling bij elkaar opgeteld heeft de jury deze scriptie als beste beoordeeld. Wij feliciteren de auteur Federica Marulo van harte! De prijs bestaat uit een geldbedrag van €250 en publicatie van een samenvattend artikel in het tijdschrift Mars et Historia (Nederlandse Vereniging van Militaire Historie). Bovendien zal zij een presentatie over haar onderzoek verzorgen op onze volgende Netwerkmiddag, waarover binnenkort meer informatie volgt.

De jury bestond uit Henk van de Boomgaard (stichting Menno van Coehoorn), Wim Adriaansen (Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie) en René Ros (Kenniscentrum Waterlinies).

Wij hopen dat meer studenten en onderzoekers zich hierdoor aangemoedigd voelen om historisch onderzoek met betrekking tot de Hollandse Waterlinies te doen en er een publicatie over te schrijven. Binnenkort zullen we u informeren over de wijzigingen die we gaan doorvoeren voor de Scriptieprijs.

De scriptie is opgenomen in onze collectie en is te downloaden:
scriptie ‘At the crossroads of Architecture and Landscape’