Gepubliceerd: 12 december 2023

Luchtfoto van Fort SpionGedurende het tweede halfjaar waren er veel andere werkzaamheden, maar is ook de collectie uitgebreid. In dit artikel vertellen we welke afbeeldingen en documenten er nu ook online te vinden zijn. Ook te raadplegen drukwerken en archiefstukken komen aan bod.

Dit jaar zijn we begonnen om het door Chris Will geschonken materiaal in onze collectie op te nemen. Maar er is meer gedaan om de collectie te verrijken en - vooral van belang - te koppelen aan forten en andere locaties. Zodat je meteen ziet welke afbeeldingen en documenten er over een fort beschikbaar zijn. Dit werk is nooit af en volledig, maar we doen onze best met onder andere goede beschrijvingen en trefwoorden. Meer informatie over toevoegen en wijzigen van locaties vind je in aparte nieuwsberichten.

Niemand kan voorspellen welke informatie later van veel of weinig nut is, daarom zou je alles willen bewaren. Praktisch gezien is dat onmogelijk en we maken vooral een selectie van wat bruikbaar is en binnen ons onderwerp van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam valt. Bruikbaar of het aan technische eisen voldoet zoals de kwaliteit van afbeeldingen en bewaarbaarheid van documenten. Daarbij worden bijvoorbeeld MS Word documenten omgezet naar PDF-documenten. De grenzen van het onderwerp zijn moeilijker te definiëren en is het soms een subjectieve keuze. Bovendien zijn we geen archiefdienst en we willen het materiaal vooral toegankelijker maken.

De oplettende bezoeker zal zien dat er vroeger en nu twijfel is of een plattegrond of landkaart een document of een afbeelding is. Een hedendaags landkaartje is eerder een afbeelding dan een historische kaart met veel details en een toelichting. Een wens is om in de toekomst de afbeeldingen en documenten in één collectie samen te voegen, waarbij de afbeeldingen dan ook uitgebreider beschreven kunnen worden.

Vrijwilliger Henk van Amerongen is nogsteeds papieren boeken aan het invoeren. Grotendeels is dat materiaal dat al langer in ons kantoor op Fort bij Vechten staat, maar er zijn ook enkele nieuwe aanwinsten. De teller van de papieren drukwerken is inmiddels de 300 stuks gepasseerd! Van deze papieren drukwerken zijn online geen afbeeldingen omdat ze nog niet gescand of gefotografeerd zijn.
Vrijwilliger Jan Vos heeft de 80 nieuw gevonden luchtfoto's uit 1930-1945 uitgezocht. En fotograaf Luuk Kramer gaf toestemming voor opname van zijn drone-foto's van inundatiewerken.

Ook de scriptie van de winnaar van de KCW Scriptieprijs 2023 is er aan toegevoegd, zowel de papieren als digitale versie. Alle geldende Kwaliteitsplannen en de Gebiedsanalyes van de Hollandse Waterlinies zijn ook in de collectie te vinden en te downloaden. Een scan van het tweedelige boekwerk 'De Nederlandsche Strydmacht en Hare Mobilisatie in 1914' (1922) is toegevoegd omdat onze beide linies erin voorkomen, het de bredere context laat zien én mooie foto's bevat. We hebben overigens ook een origineel exemplaar ervan, voor wie door papier wil bladeren.  

De schenking van Chris Will is heel omvangrijk en kost veel tijd. In de eerste helft van dit jaar zijn vooral interessante foto's en bestanden in bulk per fort ingevoerd. Dat is relatief snel te doen maar we zitten nu met mappen waarin materiaal van verschillende locaties zit. Dat kost dus meer tijd en het aantal toegevoegde afbeeldingen en documenten is dit tweede halfjaar dan ook lager. Vrijwilligers met de kennis om locaties te herkennen en te koppelen zijn van harte welkom!

We hebben dit halfjaar geprobeerd zowel oud als nieuw materiaal toe te voegen. Zoals veel afbeeldingen uit de Mobilisatie 1914-1919, maar ook documenten waaronder de bouwtekeningen van de barakken van de foto's. Recent materiaal zijn vooral rapporten en nota's over de herontwikkeling en restauraties van de afgelopen twintig jaar.

Er zijn ook een aantal mappen met foto's van archiefstukken aangetroffen. Van een paar dossiers is zeker dat alles gefotografeerd is en deze zijn als PDF-document in de collectie opgenomen. Van andere gevonden dossiers zijn, voor zover vermeld, de archiefdienst, archief en inventarisnummer genoteerd. Van alle relevante archiefinstellingen is een apart Archieven-overzicht opgesteld. Bekende archieven en stukken zitten in onze administratie, zijn nog niet publiekelijk beschikbaar maar kan wel op verzoek informatie over gegeven worden.

We doen dit werk niet omdat we weten dat de volgende dag honderden mensen het zullen raadplegen, dit doen we om duizenden mensen over decennia informatie te bieden. Dus, als je afbeeldingen of documenten over de Hollandse Waterlinies nodig hebt, begin dan op de website van het Kenniscentrum Waterlinies.

Uitbreiding 2e helft 2023 Afbeeldingen
Uitbreiding 2e helft 2023 Documenten