Gepubliceerd: 01 december 2023

netwerkmiddag altena verslagOp vrijdag 24 november vond onze tweede netwerkmiddag van dit jaar plaats, de 12e in ons bestaan, Fort aan de Uppelse Dijk annex Fort Altena. Een select en divers gezelschap heeft een informatieve en gezellige middag gehad, met twee presentaties en veel ruimte om elkaar te spreken.

Ondanks de harde wind en regen waren er al een aantal deelnemers vroeg aanwezig om deel te nemen aan de rondleiding. Die rondleiding vond dan ook vooral binnen de gebouwen plaats en eindigde bij de bar waar iedereen verzamelde.

René Ros schetste namens het Kenniscentrum Waterlinies kort de huidige situatie met veel werk met weinig mensen. Zowel voor als achter de schermen gebeurt veel. Een aantal projecten worden in het einde van dit jaar afgrond en komen in aparte nieuwsberichten aan bod. Ook gaat de Scriptieprijs wijzigen in een Publicatieprijs.
Hij sloot af door Federica Marulo te complimenteren met haar publicatie en het winnen van de KCW Scriptieprijs 2023. Het prijzengeld had ze al ontvangen en vandaag volgde een bos bloemen.

Vervolgens werd Federica Marulo uitgenodigd ons te vertellen over haar vergelijkende studie van het Versterkte Kamp van Venetië en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor zowel de publicatie als de presentatie heeft ze ons materiaal gebruikt voor een degelijk en goed verhaal. Waar in Italië het behoud van onderop en per fort kwam, kwam het in Nederland van bovenaf en vooral vanwege het landschap. Alhoewel erfgoed en landschap in Italië voldoende aandacht krijgen, blijft militair erfgoed in zijn landschappelijke dimensie nog steeds achter.

Na een lange pauze verzorgde René Ros een presentatie over een eigen onderzoeksproject. Tot enige verbazing van de toehoorders bleken meerdere forten in onze twee linies tijdens de Koude Oorlog gebruikt door de twee geheime organisaties Operaties en Inlichtingen. Komend uit de Tweede Wereldoorlog werden nu wél voorbereidingen getroffen voor een bezetting door het Warschau-Pact. Op basis van herinneringen van een hoge oud-medewerker en aanvullend archiefonderzoek, is er nu best veel bekend over die organisaties.

Na afloop was er een drankje en een hapje. En de gelegenheid om na te praten en kennis met elkaar te maken en de samenwerking te zoeken, hopelijk met historische kennis als belangrijke drager. De laatste deelnemers vertrokken laat. Dank aan de aanwezigen voor hun interesse en bijdragen!

Uitslag KCW Scriptieprijs 2023
Van Scriptieprijs naar Publicatieprijs
Publicatie 'Beste Nederlanders' over Stay Behind

(Foto: Wim Adriaansen, Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie ‘Mars et Historia’)