Gepubliceerd: 02 juli 2024

Fort bij TienhovenBij het noemen van het aantal forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHWL) en Stelling van Amsterdam (StvA) wordt meestal meer meegeteld dan strikt de forten. Hoeveel zijn het er als we de definitie aanhouden van een verdedigingswerk dat onderdeel van de NHWL en StvA is geweest en waarvan nog een reconstructie, restant of meer aanwezig is? Vestingen, 'werken' en lunetten tellen we daarom ook mee bij het tellen van het aantal 'forten'.

De vier Lunetten op de Houtense Vlakte tellen we echter als één verdedigingswerk, omdat ze één commandant hadden en samen één Rijks Militaire Landsgrond met een aaneengesloten serie grenspalen vormden. Hetzelfde geldt voor de Batterijen aan de Karnemelksloot (NHWL).
Alhoewel Fort bij Pannerden historisch gezien niet tot de NHWL behoort, tellen we die wel mee omdat het onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies is geworden. In het nominatiedossier staat dat het sinds 2005 tot de NHWL wordt gerekend. 

De twee kastelen zijn aantrekkelijk om te bezoeken, maar we tellen ze ook niet mee. Ten tijde van de waterlinies waren ze geen verdedigingswerk meer. Wel tellen we de verdedigingswerken mee, waar ze een onderdeel van waren. Dat geldt ook voor remises, torens en andere werken in vestingen, die nu soms 'fort' in hun naam hebben, maar dat met zekerheid niet zijn geweest. Omdat de Westbatterij los van de vesting Muiden staat, tellen we die apart mee alhoewel het in historische stukken vaak als onderdeel van die vesting wordt genoemd. De Vesting Nieuwersluis tellen we niet mee omdat het ten tijde van de NHWL zeer waarschijnlijk geen verdedigingswerk meer was en in vervallen staat. Ten koste van een deel van de vestingwerken, werd het huidige Fort Nieuwersluis gebouwd dat we wél meetellen.

En ook liniewallen en gedekte wegen worden niet meegeteld, omdat ze ook voor het algemene publiek te ver buiten de definitie van een fort vallen. Neven- en tussenbatterijen oftewel artillerie-stellingen, zoals het Pannekoekenfort (NHWL) en de Batterijen aan het Gein (StvA), tellen we ook niet mee. Voor- en tussenstellingen oftewel infanterie-stellingen zijn een groter twijfelgeval, maar de zes in de NHWL en de drie in de StvA tellen we toch ook niet mee. Als een onwetende burger op bijvoorbeeld Werk aan de Groeneweg (NHWL) komt en gezegd wordt dat het een fort is, dan zal hij/zij toch echt raar staan te kijken.

Resumerend komen we, zonder overlap en tellend voor de linie waarvoor ze gebouwd zijn, op 51 'forten' in de NHWL en 38 in de StvA. In totaal 89 'forten, vestingen en batterijen'. Het is opmerkelijk dat de StvA 50% langer is dan de NHWL maar minder 'forten' heeft. Komt dit doordat in de NHWL meerdere bouwperioden zijn geweest, waarbij nieuwe verdedigingswerken als vervanging of aanvulling vóór of achter de oude werden aangelegd?

Overzicht verdedigingswerken Hollandse Waterlinies

Nummer Linie Type Naam Opmerking
1 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk I Reconstructie van de vorm.
2 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk II Resteert deel aardwerken en grenspalen.
3 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk IV  
4 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Asperen Met toren als een van de gebouwen.
5 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk aan de Bakkerskil  
6 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort op de Biltstraat  
7 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Blauwkapel  
8 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Batterij onder Brakel  
9 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk bij de Diefdijk  
10 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Everdingen Met toren als een van de gebouwen.
11 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort aan de Gagel  
12 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Giessen  
13 Nieuwe Hollandse Waterlinie Vesting Vesting Gorinchem  
14 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij 't Hemeltje  
15 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Hinderdam  
16 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Honswijk Met toren als een van de gebouwen.
17 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk aan de Hoofddijk  
18 Nieuwe Hollandse Waterlinie Lunetgroep Lunetten op de Houtense Vlakte Één object: één commandant, één militair terrein.
19 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Jutphaas  
20 Nieuwe Hollandse Waterlinie Batterijgroep Batterijen aan de Karnemelksloot  
21 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Kijkuit  
22 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort aan De Klop Met toren als een van de gebouwen.
23 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk aan de Korten Uitweg  
24 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Loevestein Met Slot Loevestein als een van de gebouwen.
25 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk bij Maarsseveen  
26 Nieuwe Hollandse Waterlinie Vesting Vesting Muiden Met Muiderslot als een van de gebouwen.
27 Nieuwe Hollandse Waterlinie Vesting Vesting Naarden  
28 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij de Nieuwe Steeg  
29 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Nieuwersluis Met toren als een van de gebouwen.
30 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Batterijen aan de Overeindse Weg  
31 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Pannerden Wordt vanaf 2005 tot de NHWL gerekend.
32 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Batterij onder Poederoijen  
33 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Rijnauwen  
34 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Ronduit Geen onderdeel van de vesting Naarden.
35 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort op de Ruigenhoekse Dijk  
36 Nieuwe Hollandse Waterlinie Lunet Lunet aan de Snel  
37 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Spion  
38 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk aan het Spoel  
39 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort aan het Steurgat  
40 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Tienhoven  
41 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Uitermeer Met toren als een van de gebouwen.
42 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort aan de Uppelse Dijk Met toren als een van de gebouwen. Oude naam Fort Altena.
43 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Vechten  
44 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort op de Voordorpse Dijk  
45 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort Vossegat Resteert slechts een wachthuis.
46 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Verdedigingswerk te Vreeswijk Later groepspark maar is verdedigingswerk geweest.
47 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Fort bij Vuren Met toren als een van de gebouwen.
48 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Werk aan de Waalse Wetering  
49 Nieuwe Hollandse Waterlinie Vesting Vesting Weesp Met toren (Fort aan de Ossenmarkt) als een van de gebouwen.
50 Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort Westbatterij Met toren. Geen onderdeel van de vesting Muiden.
51 Nieuwe Hollandse Waterlinie Vesting Vesting Woudrichem  
52 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan de St. Aagtendijk  
53 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Aalsmeer  
54 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Abcoude  
55 Stelling van Amsterdam Fort Fort in de Botshol Geen bomvrije gebouwen.
56 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij De Kwakel  
57 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan Den Ham  
58 Stelling van Amsterdam Kustbatterij Kustbatterij bij Diemerdam  
59 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan de Drecht  
60 Stelling van Amsterdam Kustbatterij Kustbatterij bij Durgerdam  
61 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Edam  
62 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Hoofddorp  
63 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij IJmuiden  
64 Stelling van Amsterdam Gekazematteerde batterij Batterij aan de IJweg Restant ondergronds.
65 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan de Jisperweg  
66 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Krommeniedijk  
67 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Kudelstaart  
68 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Kwadijk Geen bomvrije gebouwen. Resteert slechts woning en bergloods.
69 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij de Liebrug  
70 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan de Liede Met toren als een van de gebouwen, ondergronds.
71 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Marken-Binnen  
72 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan de Middenweg  
73 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Muiderberg Resteert slechts een woning.
74 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan de Nekkerweg  
75 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Nigtevecht  
76 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan het Pampus  
77 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Penningsveer  
78 Stelling van Amsterdam Fort Fort benoorden Purmerend  
79 Stelling van Amsterdam Gekazematteerde batterij Batterij aan de Sloterweg  
80 Stelling van Amsterdam Fort Fort benoorden Spaarndam  
81 Stelling van Amsterdam Fort Fort bezuiden Spaarndam  
82 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Spijkerboor  
83 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Uithoorn  
84 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Veldhuis  
85 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Velsen  
86 Stelling van Amsterdam Fort Fort bij Vijfhuizen  
87 Stelling van Amsterdam Fort Fort Waver-Amstel  
88 Stelling van Amsterdam Fort Fort aan de Winkel Geen bomvrije gebouwen.
89 Stelling van Amsterdam Fort Fort Zuidwijkermeer  

Gehanteerde definities

Vesting: Met wallen en grachten versterkte stad.
Fort: Zelfstandig, gesloten en naar alle zijden verdedigbaar aardwerk, met eventueel (bomvrije) gebouwen.
Lunet: Klein verdedigingswerk met twee facen en veelal korte flanken; doorgaans in de keel open.
Lunetgroep: Nabij elkaar gelegen lunetten die functioneel tot elkaar behoorden.
Batterij: Opstellingsplaats voor een aantal stukken geschut; soms uitgevoerd als afzonderlijk klein verdedigingswerk.
Baterijgroep: Nabij elkaar gelegen batterijen die functioneel tot elkaar behoorden.
Gekazematteerde batterij: Batterij opgesteld in een kazemat.
Kustbatterij: Opstellingsplaats voor een aantal stukken geschut tegen schepen, opgesteld aan de kust en ter bestrijking van een wateroppervlakte.