Gepubliceerd: 12 juni 2020

20200612 Corona kleinOok het Kenniscentrum Waterlinies merkt de gevolgen van de corona-crisis. Graag brengen we je op de hoogte van onze nieuwe situatie.

Ons kantoor op Fort bij Vechten is ongeveer drie maanden praktisch niet voor ons toegankelijk geweest, omdat het hele fort afgesloten was. Enig medewerker René Ros heeft vanaf thuis en vanaf Fort Uitermeer gewerkt. Het inwerken van de nieuwe collega Ronald Hamberg vond vanaf midden april via online-meetings plaats. Samen hebben ze één keer op ons eigen kantoor gewerkt en een aantal keer op Fort Uitermeer. Daarbij werd uiteraard afstand gehouden en goed gereinigd. Met dank aan Stichting Uiteraard Uitermeer voor de gastvrijheid.

Per e-mail en online-meetings zijn vragen beantwoord, is meegedacht over een boek en overlegd met vrijwilligers. Daarnaast zijn Ronald en Chris Will al fietsend begonnen met verkenningstochten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
We zijn vooral druk geweest met de nieuwe website en het nieuwe collectiebeheersysteem. Besprekingen met de leverancier, maar ook trainingen met vrijwilligers vonden in on-line meetings plaats. Uiteraard is hierbij vertraging opgelopen, maar binnenkort kunnen we je meer over onze Databank Waterlinies vertellen.

Inmiddels zijn voor beide locaties hoest-schermen en reinigingsmiddelen aangeschaft en zijn we sinds 11 juni weer één dag per week werkzaam in ons kantoor op Fort bij Vechten. Daar ontvangen we voorlopig maximaal twee gasten tegelijk en daarom alleen op afspraak.
Onze aanwezigheid kan je inzien op deze webpagina. Op die pagina vind je ook links naar een online-meeting om ons op die werkdagen digitaal te kunnen spreken.

We hopen dat jij en je naasten in goede gezondheid zijn en je zo min mogelijk nadelige effecten van deze gezondheidscrisis merkt. Dankzij de inzet van velen kunnen ook wij ons werk weer een beetje normaler gaan uitvoeren. Wellicht spreken we elkaar binnenkort?