Gepubliceerd: 08 april 2020

20200408 Bruggen NaardenIn de Vesting Naarden hebben in de loop der tijd veel soorten bruggen over de grachten gelegen. Op een van de onderzoeksvragen van het Kenniscentrum Waterlinies hebben we nu een antwoord: welke overwegingen speelden een rol bij de keuze voor de verschillende typen?

Vrijwilliger Peter van Walstijn heeft in 2019 archief- en veldonderzoek hiernaar gedaan. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in een document, voorzien van tekeningen en foto’s, dat nu vrij te downloaden is. Het is hem gelukt daar een goed overzicht van te krijgen en algemene conclusies te trekken. Een van die conclusies is dat bij een vesting andere overwegingen moeten hebben gespeeld dan bij forten, vanwege het verschil in gebruik en verkeersdrukte zowel op de weg als op het water.

Het Kenniscentrum Waterlinies staat voor veiligstelling, borging en ontsluiting van kennis op het gebied van strategisch landschap, militair erfgoed, militaire betekenis en historie, waterbouwkundige aspecten en watermanagement van waterlinies in Nederland en in het bijzonder van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.

Download ‘Bruggen in de Vesting Naarden’