Gepubliceerd: 01 april 2020

fortwachtersIn 2019 heeft het Kenniscentrum Waterlinies de fortwachter-registers 1852-1940 uit de Koninklijke Landmacht Genie-archieven gedigitaliseerd. Het register is sinds september 2019 on-line raadpleegbaar en daaraan zijn nu aanvullende gegevens toegevoegd.

Met alle betrokken vrijwilligers is eind februari het project besproken met een presentatie, discussie en een gezellige lunch. Er zijn toen aan aantal mogelijke aanvullingen en verbeteringen besproken. Deze voorstellen zijn overgenomen en de afgelopen tijd uitgevoerd. Deze werkzaamheden konden door de vrijwilligers vanuit huis uitgevoerd worden, zodat we al corona-bestendig werkten. Er wordt een zelfgemaakte database gebruikt, waartoe de vrijwilliger met hun webbrowser toegang hebben.
Een deel van de gegevens worden naar de website overgezet zodat ze voor iedereen te raadplegen zijn. Omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe website voor het Kenniscentrum, wordt voorlopig de website van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam hiervoor gebruikt.

Er lagen nog een aantal overzichten uit 1922-1924, op verzoek van de bezuinigingencommissie opgesteld door de Geniecommandementen. Deze zijn door de vrijwilligers ingevoerd en dat zorgde voor een aanvulling van 22 fortwachters en 278 verbintenissen. Veel fortwachters waren al bekend, maar hierdoor is nu aanvullende informatie over hun verbintenissen bekend.
Een ander punt was dat van het eerder gedigitaliseerde archief ‘Rang en Conduitelijsten van den wachters, Stamboek van de Militaire Wachters’, niet alle eerdere functies waren ingevoerd. Dit kwam door de uitzonderlijke indeling waar per persoon een tekst over hun carrière met meerdere functies werd gegeven. Een aantal vrijwilligers hebben deze gegevens nogmaals doorgenomen.

Hiermee eindigt vooralsnog het project en gaan we ons de komende tijd richten op het nieuwe collectiebeheersysteem. Te zijner tijd zal er een artikel gaan verschijnen met een analyse van de gegevens.
Ben je geïnteresseerd in forten, dan geeft het je een lijst van fortwachters. Ben je bezig met stamboomonderzoek, dan levert het nieuwe aanknopingspunten op. Ga op digitale ontdekkingstocht!

Fortwachters Register