Gepubliceerd: 02 februari 2020

Op 11 december jl. vond de vierde netwerkmiddag van het Kenniscentrum Waterlinies plaats en deze keer was dat op Fort bij Vuren, nabij Gorinchem. Het is al even geleden maar door de kerstperiode kunnen we nu pas rustig terugblikken.

20200202 Netwerkmiddag RRDe rode draad tijdens de bijeenkomst was de invloed van waterlinies op de ruimtelijke ordening, zowel vroeger als nu. En met 35 deelnemers was de opkomst zeker naar tevredenheid. Door de keuze voor onderwerp en locatie waren er veel deelnemers uit de omgeving Gorinchem. Daarom organiseren we de netwerkmiddag steeds op andere locaties in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.

Onze coördinator Myriam de Jong vertelde over de geboekte vooruitgang bij het KCW, waaronder de personele wijzigingen en de aanschaf van het collectiebeheersysteem. René Ros lanceerde het on-line Fortwachters Register. Programmamanager NHW Jaap Ruiter deed verslag van het UNESCO/ICOMOS bezoek en dat de waterlinies zo bijzonder zijn als je ze door de bril van buitenlanders bekijkt.

Hierna volgde drie langere presentaties. Sven Maaskant (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) sprak over de inundatiegebieden’ Hij wierp de vraag op of die dankzij de Kringenwet of door de geringe bevolkingsdruk open gebieden zijn gebleven. Christian Alderliesten (stedebouwkundige gemeente Gorinchem) liet zien wat bouwen in het voormalige inundatiegebied ten oosten van Gorinchem betekent en hoe dat wordt ingepast, nu er een grotere bevolkingsdruk is.

Hugo Ouwerkerk (Werkgroep Vesting Gorinchem) vertelde over het Vestingplan Gorinchem en de uitvoering ervan. Met hem maakten de deelnemer een interessante wandeling buitenom de gracht van het fort. Na afloop was er gelegenheid om met een drankje op te warmen en bij te praten.

De volgende netwerkdag zal in de Stelling van Amsterdam gaan plaatsvinden, vermoedelijk begin juni.