Gepubliceerd: 19 december 2019

Met het einde van 2019 in zicht is het voor het KCW tijd om terug te blikken op de afgelopen maanden. En waar het spreekwoord zegt dat het venijn in de staart zit, kunnen we stellen dat voor het KCW het ‘fijn’ in de staart zit. Want na veel investeren, overleggen en geduld, hebben we in het laatste kwartaal op een aantal fronten vruchten mogen plukken.

De belangrijkste is wel de opdracht die is verstrekt aan Picturae om ons collectiebeheersysteem te leveren. Net als de nodige partners in ons netwerk zal ook het KCW rond de zomer van volgend jaar via Memorix de kennisdata over waterlinies met belangstellenden kunnen delen. René Ros is op dit moment tweewekelijk in overleg met de leverancier om daarvoor alle stappen te doorlopen. Ook de conversie van alle data die zijn verzameld in de Erfgoedsuite is daar onderdeel van.

Vermeldenswaard is ook de eerste bijeenkomst van de Denktank KCW: een overleg van onze kennispartners met wie we samen willen werken aan het ontsluiten en verrijken van kennis over het (militair) erfgoed van de waterlinies. Naast kennisinstellingen als het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, de Stichting Menno van Coehoorn en het Nationaal Militair Museum, zitten ook vertegenwoordigers van de Oude Hollandse Waterlinie en Zuiderwaterlinie aan tafel. De deelnemers waren enthousiast over de potentie van het KCW en zagen ook voor hun eigen organisaties een meerwaarde. Meerwaarde in de vorm van het uitwisselen van kennis en ervaringen, het gezamenlijk oppakken van bv een onderzoeksagenda en de digitale uitwisseling van kennis en data.

Met de start van de Denktank en de opdracht voor het collectiebeheersysteem ligt er een stevige basis om het KCW te laten doen waar het voor bedoeld is: de historische kennis over het militair erfgoed van de waterlinies vermeerderen, verrijken en toegankelijk maken voor al diegenen die daar belangstelling voor hebben. En ook de geslaagde netwerkbijeenkomsten van juni en december mogen natuurlijk niet onvermeld blijven.

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws te melden. Want per 1 januari wordt het KCW tijdelijk door slechts één medewerker vertegenwoordigd, Rene Ros. De specialist Nieuwe Hollandse Waterlinie, Jeroen van der Werf, heeft zijn werkzaamheden per 1 september beëindigd. Coordinator Myriam de Jong vertrekt per 31 december. Beiden kunnen de werkzaamheden voor het KCW niet meer combineren met hun andere opdrachten. De provincie Utrecht is op dit moment in opdracht van het programmabureau bezig met de vacature voor een nieuwe medewerker, die zowel de coördinerende taken op zich kan nemen als de specialistische kennis over de NHW kan inbrengen. Door die twee taken te combineren wordt de inzet minder versnipperd en kan en hopelijk wat sneller voortgang worden geboekt in de ontwikkeling van het KCW.