Gepubliceerd: 31 oktober 2019

Is de grasstrook in de Utrechtse woonwijk Hoograven ook een restant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Een archeologisch onderdeel midden in een woonwijk?

20191031 KCW HoogravenDe wijk Hoograven is vanaf 1938 gebouwd tegen de bebouwing van Utrecht aan, alhoewel de wijk toen nog onderdeel was van de gemeente Jutphaas. Een archiefstuk van juni 1871 betreft “Het maken van waterscheidende kering langs de Vaartse Rijn; het graven van een kanaal door de hoge gronden beoosten Jutphaas; het verbeteren van het fort te Jutphaas.”
Die waterscheidende kering is vermoedelijk aangelegd om de fabrieken langs de Vaartse Rijn bij een inundatie vrij van water te houden. Op oude topografische kaarten van na 1871 is die kering inderdaad te zien.
Ook het genoemde kanaal verschijnt als inundatiekanaal op de kaart. Hieraan werden de Batterijen aan de Overeindse Weg aangelegd en daar ligt nog een restant van het kanaal. Een groot deel van het inundatiekanaal is verdwenen door de aanleg van het Merwedekanaal en later het bredere Amsterdam-Rijnkanaal.

En precies waar de kering lag, ligt nu een brede grasstrook tussen de twee rijbanen van de Julianaweg. Is voor de woningbouw het omliggende terrein opgehoogd en wilde men vanwege mogelijke ongelijkmatige verzakkingen niet op de kering bouwen? Archeologisch graafwerk is misschien nog een stap te ver maar verder archiefonderzoek is wel mogelijk.
Ben jij geïnteresseerd in de geschiedenis van de waterlinies en heb je affiniteit of ervaring met archiefonderzoek? Neem dan contact met ons op om te bespreken of jij bovenstaande kwestie of een van de andere 20 onderwerpen in onze onderzoeksagenda kunt gaan onderzoeken.