Gepubliceerd: 24 september 2019

Van 3 tot en met 13 september zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie bezocht door twee ICOMOS-medewerkers. Ze hebben veel locaties bezocht en zijn ingelicht door overheidsmedewerkers en forteigenaren. Ook aan het Kenniscentrum Waterlinies brachten ze een bezoek.

Het gehele bezoek was een technische evaluatie in het adviestraject aan de UNESCO over het Werelderfgoed nominatiedossier van beide linies als ‘Hollandse Waterlinies’. Tijdens een lunch in ons lokaal op Fort bij Vechten konden we hen informeren over onze missie en de middelen: veiligstelling, borging en ontsluiting van kennis over waterlinies en in het bijzonder van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We verkeren nog in een pioniersfase zodat we dezelfde verbeterpunten zagen als uit de vragen van de ICOMOS-medewerkers bleek. Ook is gesproken over het belang van geschiedenis en historische feiten bij herontwikkeling en gebruik van de forten.

De ICOMOS-medewerkers zijn weer thuis en alle betrokkenen pakken hun gewone werk weer op. We zijn weer druk met inkomende vragen, aanschaf collectiebeheersysteem en andere gevarieerde werkzaamheden. In de komende tijd zal je meer van ons gaan horen.