Gepubliceerd: 19 december 2018

In het Nationaal Archief in Den Haag ligt het oudste boek over de Stelling van Amsterdam. Het zijn 248 handgeschreven pagina's die door de Genie zelf tussen 1908 en 1910 moeten zijn opgesteld. Daarmee is het een bron uit de eerste hand met de grote lijnen en de kleine details dat nu voor iedere geïnteresseerde raadpleegbaar is.

stellingboek kaftOmdat het in het archiefinventaris onjuist staat beschreven als 'Algemeen jaarlijks verslag betreffende de vestingwerken en een overzicht van de verdedigbare aardwerken en permanente forten' uit 1898 is er lang overheen gekeken. In het rapport 'Verscholen in het groen' (Nicky Schuurman, 2009) van Landschap Noord-Holland werd het als bron gebruikt waarna René Ros in 2010 ontdekte dat het veel meer is dan een jaarlijks verslag. Jarenlang lagen de foto's van de pagina's te wachten op een mogelijkheid om er wat nuttigs mee te doen.
De start van het Kenniscentrum Waterlinies (in januari 2018) was een goede gelegenheid om het handgeschreven materiaal om te zetten naar een leesbare en doorzoekbare tekst. Drie vrijwilligers van het Kenniscentrum en zes via het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam hebben daar van maart tot en met november 2018 aan gewerkt.

Er werd door René een database gemaakt met de afbeeldingen van alle pagina's waar de vrijwilligers met hun webbrowser toegang toe hadden. Daarmee werden de door hen overgetypte teksten centraal opgeslagen waardoor de kans op dubbel werk, kwijtraken en verwarring was uitgesloten. Elke vrijwilliger kreeg steeds een aantal pagina's toegewezen en gaf bij elke pagina aan welke klaar was.
Het zelf invoeren en controleren van andermans teksten nam de meeste tijd in beslag. Nadat de teksten automatisch in paragrafen gesplitst waren is de indeling nagekeken omdat een deel van een paragraaf op de volgende pagina kan staan. Tenslotte kon de tekst netjes opgemaakt geëxporteerd worden naar een PDF-document. Met een afbeelding van het originele voorblad en een verantwoording zijn het ruim 41.000 woorden op ruim 100 pagina's geworden.

stellingboek duivenIn hoofdstukken zoals 'Forten en klassificaties' en 'Brandstoffen' komen alle facetten aan bod en worden de grote lijnen, motivaties en beslismomenten vaak genoemd. Maar ook de details van elke polder zoals de waterpeilen en de wijze van inunderen. Als voorbeeld twee citaten:
"Het gedeelte der Nieuwe Hollandsche Waterlinie, waarin de forten Hinderdam en Uitermeer zijn gelegen, zal na het eventueel verlaten of doorbreken van die Linie en als bedoelde forten niet in 's vijands handen zijn gevallen [...] overgaan tot den Stelling van Amsterdam."
"Het aantal geoefende [post]duiven is in 1896 voorloopig vastgesteld op 440. Hiervan zijn 80 bestemd voor het vliegen van uit zee en is aan 30 het fort bij IJmuiden als oorlogsstation aangewezen, terwijl de overige bestemd zijn voor plaatsen buiten de Stelling."

Het is geen publicatie geworden voor het algemene publiek maar bevat vooral kennis voor de geïnteresseerden zoals gidsen, schrijvers en beleidsmakers. Er is kennis nodig om de teksten goed te interpreteren omdat de uitleg van termen vaak ontbreekt. Daarbij zijn we als Kenniscentrum Waterlinies natuurlijk graag behulpzaam. Ook als je nieuwe informatie in de tekst ontdekt horen we dat graag!
We hopen dat veel mensen er nuttig gebruik van kunnen maken en dat het bijdraagt aan meer en betere kennisdeling over de Stelling. Het boek wordt daarom als PDF-document ter download aangeboden.
Tijdens de Netwerkmiddag van 29 november jl. zijn twee gedrukte exemplaren overhandigd aan Eric ten Brummelhuis en Elke Huiskens als vertegenwoordigers van de twee Stelling-provincies Noord-Holland en Utrecht. Meerdere vrijwilligers waren aanwezig en werden ook daar bedankt voor hun inzet.

Met dank aan: Otto Bodemeijer, Jan Brilleman, Wil Fries, Jan Meester, Aad Möntemann, Nicky Schuurman, Lex Tempelman, Jan Vos en Mirjam de Wijk.

Zie Publicaties