Gepubliceerd: 30 oktober 2020

20200999 Website homeAls Kenniscentrum Waterlinies zijn we nu vooral blij en trots op onze nieuwe website en collectiesysteem, die we vandaag feestelijk online hebben gelanceerd. Gerard de Baaij, interprovinciaal projectmanager Nieuwe Hollandse Waterlinie, heeft daarvoor op 30 oktober jl. de 'eerste zoekopdracht' uitgevoerd.

We vergeten even de lange en soms lastige weg van de afgelopen jaren. We hebben een grote mijlpaal bereikt waarmee we ons publiek beter kunnen bedienen en een verandering van onze dagelijkse werkzaamheden zal betekenen. Maak er gebruik van en bezoek onze website in de toekomst bij elke vraag die je over de Hollandse Waterlinies hebt.

De huidige collectie is voortgekomen uit het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie en bevat duizenden locaties, afbeeldingen en digitale documenten over vooral die waterlinie. De komende tijd worden ook de honderden fysieke boeken en rapporten ingevoerd. Daarnaast zal er gewerkt worden aan meer inhoud over de Stelling van Amsterdam. Een functionaliteit waar we veel van verwachten is dat iedereen een reactie bij de afbeeldingen en documenten kan achterlaten om verbeteringen en aanvullingen door te geven.
Omdat er destijds onvoldoende rekening is gehouden met de vertrouwelijkheid en auteursrechten, zijn momenteel nog weinig bestanden te downloaden. Als bezoeker kan je wel via het reactieformulier vragen of een document gedownload mag worden en beoordelen we dat voorlopig per aanvraag. De afbeeldingen en documenten zijn goed beschreven, zodat we die beoordeling eenvoudig kunnen maken. 

Op de oude website waren er algemene pagina’s met informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze teksten zijn geheel herschreven om de Hollandse Waterlinies, zowel de Nieuwe Hollandse Waterlinie als de Stelling van Amsterdam, toe te lichten. Verder zijn de acht bouwfases door ons aangepast voor beide waterlinies. Daarnaast staat onze onderzoeksagenda nu volledig online zodat onderzoekers, studenten en vrijwilligers daarop kunnen reageren en aan mee kunnen werken. Ons Fortwachters Register staat om technische redenen nog op een andere website, waarnaar uiteraard wel wordt verwezen. Ook is er een pagina met de eigen publicaties. En voor meer informatie verwijzen we graag met links naar de websites van samenwerkingspartners en andere aanbevolen websites.

Daarnaast zijn er algemene pagina’s over het Kenniscentrum zelf, nieuwsberichten, ons netwerk van deskundigen en samenwerkingspartners en uiteraard contact-informatie. Op de pagina Juridisch zal nog informatie m.b.t. privacy-wetgeving (AVG) opgenomen worden, maar ook over auteursrechten volgens welke regels we het openbaar maken en downloaden van afbeeldingen en documenten zullen bepalen.
Met de nieuwe website kan iedereen veel informatie zelf vinden, maar als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kan er uiteraard contact met ons opgenomen worden. Wij zijn er om anderen te helpen met kennis, zowel overheden, fortgebruikers als het geïnteresseerde publiek.

20200999 Website kaartHet Kenniscentrum wil met haar nieuwe website ook graag een portaal over de waterlinies zijn. Daarom kan je via de Zoeken-pagina niet alleen in onze eigen collectie zoeken, maar ook in die van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam en de historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek (Delpher). We willen op die manier ook bijdragen aan een grotere bekendheid van de waterlinie-collecties van andere partijen. Aan verdere uitbreiding daarvan wordt nog gewerkt.

We danken Picturae en de betrokken medewerkers voor hun inzet, met name voor de soms wat uitdagende wensen die we hadden. Door de corona-crisis ging het allemaal wat moeizamer en langzamer, maar met enige flexibiliteit hebben we uiteindelijk een heel mooi eindresultaat bereikt. We danken ook allen die de voorgaande jaren meegewerkt hebben aan het opbouwen van de collectie en het tot stand komen van de website.
Uit de aanzienlijke investering in de nieuwe website en het collectiesysteem spreekt een enorm vertrouwen van het Linieteam van het Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Kenniscentrum. Wij zijn daar uiteraard erkentelijk voor. Het kernteam en de vrijwilligers zullen de komende jaren verder blijven werken aan het verbeteren van de collectie en daarmee het ontsluiten van meer waterlinie-kennis.

Voor nu nodigen we je van harte uit om de nieuwe website te bezoeken en de enorme hoeveelheid beter ontsloten informatie te gaan gebruiken: www.kenniscentrumwaterlinies.nl