Gepubliceerd: 18 november 2020

geschiedenis ruigenhoekIn onze 5-delige serie over de geschiedenis van de Hollandse Waterlinies: Geschiedenis van de Hollandse Waterlinies
De historische ontwikkeling van de Hollandse Waterlinies, de verzamelnaam voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (StvA), kan in acht fasen worden onderverdeeld. Het beginpunt ligt in 1815 toen koning Willem I besloot tot de aanleg van de NHW. Fase 0 geldt hierin als de militair-historische situatie tot 1815. Binnen deze onderverdeling komt de StvA in beeld vanaf fase 5.