Gepubliceerd: 22 december 2020

Nog even en dan is het bijzondere jaar 2020 voorbij. Ook het Kenniscentrum ondervond de consequenties van de maatregelen die werden genomen tegen de bestrijding van het corona-virus. Zo was onze locatie op het Fort bij Vechten regelmatig ontoegankelijk en was het niet mogelijk om netwerkdagen of andere bijeenkomsten te organiseren. Deze kleine problemen staan echter in geen verhouding tot andere sectoren.

20201222 EindejaarsberichtEn gelukkig valt er veel meer te schrijven over de positieve ontwikkelingen en mijlpalen bij het Kenniscentrum. De eerste maanden van 2020 werd het Kenniscentrum alleen door René Ros vertegenwoordigd. Vanaf 1 mei kreeg hij ondersteuning van Ronald Hamberg, die op zijn beurt de nodige kennis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verkrijgt van Chris Will. Chris is daarmee wederom verbonden aan het Kenniscentrum.

Tot aan september is door René en Ronald gewerkt aan het zo goed mogelijk gereedmaken van onze nieuwe website. Teksten schrijven, overleggen met leverancier Picturae en vrijwilligers aansturen bij het invoeren en controleren van gegevens waren hiervoor de voornaamste werkzaamheden.
Daarnaast werd het Kenniscentrum regelmatig gevraagd om een bijdrage te leveren bij verschillende projecten in de StvA en de NHW.

Tegelijkertijd probeerden wij onze contacten met externe partners en relaties te onderhouden, evenals met onze vrijwilligers. Dit moest vrijwel altijd digitaal, maar gelukkig konden we een enkele keer vrijwilligers individueel spreken in ons kantoor. Ook voor het Afstemmingsoverleg Waterlinies konden we fysiek bij elkaar komen in het Nationaal Militair Museum.

Dan de grootste mijlpaal van dit jaar: de officiële lancering van de nieuwe website! Onder toeziend oog van de online gasten, voerde de kersverse programmamanager Gerard de Baaij de eerste zoekopdracht uit op onze website. Wij hopen dat onze website veel waterlinie-geïnteresseerden weet te bereiken!

Tot slot, een positief bericht in de aanloop naar 2021. Het Linieteam is tevreden over onze werkzaamheden en biedt het Kenniscentrum meer slagkracht in extra uren. Daardoor is er in 2021 meer tijd voor het verder uitbouwen van de website, kennisuitwisseling, onderzoek en andere werkzaamheden.

Wij wensen de lezer fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

René Ros en Ronald Hamberg
Kenniscentrum Waterlinies