Gepubliceerd: 01 februari 2021

Iets meer dan een jaar geleden, december 2019, publiceerden we het online Fortwachters Register. In april 2020 kwamen daar nog een aantal aanvullingen bij. Een mooi moment om even terug te blikken en te zien welk resultaat het had.

fortwachtersOndertussen is het register bijna 2.500 keer geraadpleegd en daar zijn we heel tevreden over. Ongeveer 300 zoekopdrachten gaven geen resultaten en dat komt meestal omdat de bezoeker op te veel tekst zoekt. Begin met een deel van de naam van de locatie of de persoon, en als dat te veel treffers oplevert kan je nauwkeuriger gaan zoeken.
Van zeven personen hebben we een verzoek gekregen voor meer informatie. Vaak betrof het kleinkinderen van een fortwachter en zij vonden het mooi om een afbeelding van het originele archiefstuk te ontvangen met de naam van hun opa erop genoemd. In een van de families was af en toe discussie of opa nu wel of niet fortwachter was geweest. "Sommigen zijn vast overtuigd, anderen niet. Maar nu is het toch duidelijk dat de familie verhalen kloppen."
Veel foto's en documenten zijn er niet boven water gekomen, met uitzondering van die van fortwachter Lauret. Wel is er aanvullende informatie gekregen en gevonden over geboorte en overlijden van meerdere fortwachters. En een enkele keer werd daarmee de identiteit echt vastgesteld en dat is zeker nog niet voor alle fortwachters het geval.

In het register zit nu informatie over 851 personen die wachter waren op 212 forten, magazijnen, sluizen en oefenterreinen in het hele land. Daarvan zijn 1661 verbintenissen ofwel contracten bekend. De gemiddelde leeftijd van 225 wachters waarvan de geboortedatum bekend is, was bij hun eerste verbinternis als fortwachter 45 jaar.
Van 30 wachters weten we dat ze een carrriere bij het KNIL in Indië hebben gehad, en zij zijn vooral in de jaren 1930 als fortwachter aangesteld. Het pensioengeld van 86 wachters is bekend en dat bedroeg gemiddeld 570 gulden (vergl. 4500 euro) met uitschieters tot rond 1200 gulden. Het daggeld als wachter lag tussen de 0,10 en 4 gulden per dag met gemiddeld 1,87 gulden. Dat klinkt weinig maar vormde voor de meesten een verdubbeling op hun pensioeninkomsten. Als het daggeld laag was, was er wel vrij wonen in de dienstwoning en bij 187 wachters staat vrij wonen nadrukkelijk aangegeven. En soms wordt nadrukkelijk ook tuingrond genoemd.

We denken dat de zeven ontvangen reacties het topje van de ijsberg zijn, en dat er veel meer mensen zijn die voor hun genealogische en historische onderzoek profijt hebben gehad van het Fortwachters Register. Goed om te zien dat de arbeid van vrijwilligers en medewerkers nuttig gebruikt wordt! Het register blijft beschikbaar dus maak er gerust gebruik van.

Fortwachters Register