Gepubliceerd: 15 februari 2021

Het Kenniscentrum Waterlinies is door Landschap Noord-Holland gevraagd mee te denken bij de voorbereiding van een renovatie van het Fort bij Veldhuis en het nabijgelegen Munitiemagazijn De Dam. Beide zijn onderdeel van de Stelling van Amsterdam en liggen nabij Heemskerk. Begin november is daarvoor een bezoek gebracht aan beide locaties en er wordt meegewerkt aan archiefonderzoek.

20210200 LNHBij Fort bij Veldhuis zijn vooral vragen over de later gebouwde bakkerij, of deze is gebouwd door de Duitse bezetter is gebouwd of voor de na-oorlogse NSB-kampen op dat fort en andere forten in de omgeving.
Het Munitiemagazijn De Dam heeft ver na de bouw in 1895 aanpassingen ondergaan waarbij gewapend beton is gebruikt. Gecombineerd met andere informatie is er door ons een theorie opgesteld dat het magazijn tijdens de Koude Oorlog kan zijn aangepast tot remise voor luchtdoelgeschut.

We zijn op zoek naar informatie die de theorie kan bevestigen of tegenspreken. De onderbouwing daarvan vind je in een artikel in de Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam. Graag ontvangen we aanvullende informatie en tips.