Gepubliceerd: 11 mei 2021

Geschilderde tekst in Fort benoorden Spaarndam (StvA)Een nieuw, opkomend fenomeen vanuit de burgerparticipatie is het betrekken van vrijwilligers bij het waarderingsproces. In welke mate vrijwilligers een rol spelen bij het waarderingsproces bij specifiek muurschilderingen in forten en bunkercomplexen is nog weinig onderzocht. Onder ‘muurschilderingen’ worden meerdere vormen van uitingen op wanden en muren verstaan. Denk bijvoorbeeld aan geschreven teksten en krabbels, spotprenten en decoratieve afwerkingen zoals sjabloon schilderingen.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin vrijwilligers een rol hebben in het waarderingsproces van muurschilderingen in forten en bunkercomplexen is een kleinschalig onderzoek opgesteld door Loïs van Olst, een tweedejaars student aan de Reinwardt Academie, vanuit haar stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), afdeling monumenten en collecties.

Graag brengen we deze enquête onder de aandacht van vrijwilligers in de fortenwereld. De enquête kan tot uiterlijk 31 mei 2021 worden ingevuld. 
Het invullen van deze enquête is volledig anoniem en duurt slechts 5 minuten (15 vragen) en zou Loïs en het RCE enorm helpen.

De enquete kan je invullen via deze link:
Onderzoek naar de waardering van vrijwilligers: Muurschilderingen in forten en bunkercomplexen

Schildering in Fort bij RijnauwenTer illustratie tonen we twee muurschilderingen in de Hollandse Waterlinies.

Boven: De spreuk 'In't voorleden ligt het heden, in het nu wat worden zal' is afkomstig uit een gedicht (1811) van geschiedkundige, advocaat en dichter Willem Bilderdijk (1756-1831). Hierin uitte Bilderdijk zijn ongenoegen over de Franse overheersing. De spreuk is opgetekend bij de hoofdingang van het Fort benoorden Spaarndam (StvA). (foto: René Ros, KCW)

Links: De foto toont een muurschildering van een Romeins tafereel dat rond 1914 is aangebracht. Het is te vinden in Flankbatterij 4 op het Fort bij Rijnauwen (NHW). (foto: Fred Mijnten, Staatsbosbeheer).