Gepubliceerd: 26 mei 2021

Lolke RangSchildering in Fort benoorden SpaarndamOp donderdag 12 mei jl. verscheen vanuit het Documenatiecentrum Stelling van Amsterdam een publicatie over de mobilisatieherinneringen van Lolke Rang. Rang was als reserve-officier der Artillerie tijdens de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd in de Stelling van Amsterdam.

Zijn herinneringen over deze 5½ jaar durende mobilisatie schreef hij tussen 1950-1952. Het geeft een inkijk in het dagelijks leven van een artillerie-officier en de verschillende situaties die Rang meemaakte in deze periode. Diverse forten van de Stelling van Amsterdam worden erin genoemd, maar tegelijkertijd vormen de herinneringen een verhaal waarin we de persoon Rang leren kennen.

Vanaf augustus 2020 is gewerkt aan een document waarin deze herinneringen zijn bewerkt en voorzien van aanvullende informatie. 'Mobilisatie Herinneringen, Juweeltje van leven onder den brandenden wereldoorlog' is downloadbaar op de website van het Documentatiecentrum.