Gepubliceerd: 24 november 2021

Luchtfoto Fort bij Honswijk en Lunet aan de Snel

Het waterschap HDSR, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Nieuwegein en Houten hebben op 15 november jl. een overeenkomst getekend om samen te werken aan de plannen van het deelproject Sterke Lekdijk: Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Hiermee trekken zij samen op voor de ontwikkeling van een veilige en mooie Lekdijk en de directe omgeving.

De versterking van de Lekdijk wordt onder andere aangegrepen omdat dit gebied, welke midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO Werelderfgoed) ligt, beleefbaarder en toegankelijker te maken. In dit traject ontmoeten namelijk twee landschappen elkaar. Het Lekdijklandschap met haar verhaal tégen het water en de NHW met haar verhaal mét het water. Samen met de gemeenten en HDSR liggen hier kansen om dit gebied tot een waar ‘Icoongebied’ te ontwikkelen.

Het Kenniscentrum heeft daarom op verzoek van de provincie Utrecht de 'Cultuurhistorische beschrijving Lekacces-Noord' opgesteld van vier onderdelen van de NHW die als meekoppelkans zijn aangemerkt. Van west naar oost zijn dit: de kazemat Vreeswijk-Oost, de Batterij aan de Noordelijke Lekdijk, de hoofdinlaatsluis en het infanteriebanket van Fort bij Honswijk en tenslotte het Werk aan de Groeneweg. Deze vier onderdelen zijn in het artikel verder uitgewerkt en voorzien van beeldmateriaal. Met de realisatie van deze meekoppelkansen wordt de NHW in dit open militaire landschap zichtbaarder en beleefbaarder gemaakt.

Cultuurhistorische beschrijving Lekacces-noord
Project Sterke Lekdijk