Gepubliceerd: 06 oktober 2021

scriptie ‘Och, ons liefve vaderlant is wel in een seer droefvige staet’ van Merle LammersIn november 2020 is in het kader van de Kenniscentrum Waterlinies Scriptieprijs een oproep aan studenten gedaan om scripties in te dienen, die betrekking hebben op de Hollandse Waterlinies. In de daaropvolgende periode zijn twee scripties ingediend die hieraan voldoen en waarover de jury zich heeft gebogen. 

De eerste scriptie ‘Och, ons liefve vaderlant is wel in een seer droefvige staet’ van Merle Lammers gaat over de vraag hoe tijdgenoten gebeurtenissen tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1678) interpreteerden, beleefden en opschreven. Door de ogen van vier tijdgenoten met verschillende woonplaatsen, beroepen en status geeft de auteur beter inzicht in de impact van de oorlog op de Republiek.
De tweede scriptie ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie, a way’ van Sjoerd Verboom behandelt vanuit een architectonisch perspectief het hergebruik van gebouwen, waarbij een mogelijke herbestemming van Fort bij Everdingen is onderzocht. Aan de hand van het concept ‘adaptive re-use’ heeft de auteur onderzocht hoe de (fictieve) vestiging van de Waterkamer van Rijkswaterstaat op het Fort bij Everdingen gestalte zou kunnen krijgen. 

In de beoordeling van de scripties heeft de jury onder andere gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit van de scriptie en de verhouding tussen het onderwerp en de Hollandse Waterlinies. We hadden als jury een lastige afweging te maken. De scriptie over de Hollandse Oorlog is een goed geschreven scriptie met een heldere afbakening, gedegen archiefonderzoek en duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag. Wel is er strikt genomen weinig aandacht voor de Hollandse Waterlinies en komen begrippen als ‘waterlinie’ en ‘inundaties’ niet vaak aan bod. 

De scriptie over het hergebruik van Fort bij Everdingen is een uitvoerig Engelstalig onderzoek dat wordt ondersteund met veel afbeeldingen. Het onderzoek is vanuit verschillende invalshoeken en casussen geschreven en het document is fraai vormgegeven. Hoewel het onderwerp dichterbij de Hollandse Waterlinies staat is niet altijd duidelijk hoe de hoofdstukken zich tot elkaar verhouden. Daarnaast bevat de scriptie naar onze mening teveel afbeeldingen waarvan de relevantie ons niet duidelijk is, ontbreekt regelmatig bronvermelding en bevat de scriptie lege pagina's. Ook zien we diverse historische onjuistheden over de Hollandse Waterlinies die we als jury niet konden negeren.

Alle aspecten van de beoordeling bij elkaar opgeteld heeft de jury de scriptie over de Hollandse Oorlog als beste beoordeeld. Wij feliciteren de auteur Merle Lammers van harte! De prijs bestaat uit een geldbedrag van €250 en publicatie van een samenvattend artikel in het tijdschrift Mars et Historia (Nederlandse Vereniging van Militaire Historie).

De jury bestond uit Kees Ampt* (stichting Menno van Coehoorn), Rob Kuenen (Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie) en Ronald Hamberg (Kenniscentrum Waterlinies).

Wij hopen dat meer HBO/WO studenten zich hierdoor aangemoedigd voelen om een scriptie gerelateerd aan de Hollandse Waterlinies te schrijven, en zich aanmelden voor de volgende editie van de KCW Scriptieprijs. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

De scripties zijn opgenomen in onze collectie en zijn te downloaden:
scriptie ‘Och, ons liefve vaderlant is wel in een seer droefvige staet’
scriptie ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie, a way’

* Helaas is Kees Ampt op 18 november 2021 overleden.