Welkom bij het Kenniscentrum Hollandse Waterlinies

Het Kenniscentrum Hollandse Waterlinies is een centrum voor onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. Niet alleen het zich verdedigen tegen, maar ook verdedigen met water is een bijzondere levenswijze die hoort bij de Nederlandse identiteit. Beide vormen van 'watermanagement' leidden tot diverse innovaties. Het (post)militaire landschap met de daarbij behorende objecten en verhalen van circa 10 waterlinies vormen het onderzoeks- en speelveld van het Kenniscentrum Hollandse Waterlinies.

Het Kenniscentrum Hollandse Waterlinies is gevestigd op Fort bij Vechten in de bomvrije kazerne in lokaal 5, naast de ingang van het museumpaviljoen. Openingstijden donderdag en zondag van 11.00 – 16.00 uur voor vragen, informatie en publieksbezoek. Ook kan de handbibliotheek worden geraadpleegd.

Het Kenniscentrum is bereikbaar via de mail op info@kenniscentrumwaterlinies.nl en telefonisch via 030-6565285

NIEUW: Meest recente versies van de verschillende Fortverslagen zijn vooralsnog verkrijgbaar via Dirk de Groot: info.waterlinie@gmail.com; Zie ook diens website: http://encyclopedie-van-de-waterlinie.123website.nl/

Algemene onderwerpen

Luchtfoto_Fort_vechten_-_Bunnik_-_20044940_-_RCE

Informatie die niet specifiek aan een onderdeel van de waterlinie gekoppeld is valt onder 'Algemene onderwerpen'.

Objecten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

waterliniekaartklein

Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie

temp1429628603

De Atlas geeft toelichting, kaarten, schema's en tekeningen van bouw en werking van de waterlinie.

Nieuw! RCE presenteert de digitale kaart militair erfgoed.