Als Kenniscentrum Waterlinies willen we graag historisch onderzoek naar de Hollandse Waterlinies aanmoedigen en ondersteunen. Om die reden hebben we de Publicatieprijs Hollandse Waterlinies ingesteld, waarmee we publicaties over de Hollandse Waterlinies willen belonen voor hun bijdrage aan het onderzoek. Tot en met 2023 was dit beperkt tot scripties door studenten, vanaf 2024 is de prijs ook voor andere soorten publicaties opengesteld. Verschillende soorten publicaties van studenten, fortenvrijwilligers en andere onderzoekers kunnen meedingen.

Welke publicaties?

Het onderwerp moet vooral gaan over militair-historische onderwerpen die belangrijke raakvlakken hebben met de Hollandse Waterlinies of haar onderdelen.
De vorm kan een scriptie, brochure, tijdschrift(artikel), onderzoeksrapport en boek, maar ook een e-book, PDF-document, website en app zijn, mits het een openbare publicatie is met de resultaten van historisch onderzoek. Bij voorkeur gebaseerd op archiefonderzoek en met een complete bronvermelding.

Iedereen kan een recent verschenen publicatie bij ons aanmelden waarvan hij/zij vindt dat deze in aanmerking zou kunnen komen voor deze Publicatieprijs. Je kan een publicatie aanmelden via ons Contact-formulier. Vermeld daarbij de titel en de auteurs, maar ook waar we de publicatie kunnen vinden, zoals door de uitgever of een webadres te noemen.
Alle aanmeldingen die voor 1 september van het jaar worden aangemeld, worden door de jury beoordeeld en in principe in oktober een winnaar bekend gemaakt. De publicatie moet per 1 september minder dan twee jaar geleden gepubliceerd zijn.

Een deskundige jury zal beoordelen of de publicatie aan de eisen voor deelname voldoet en vervolgens welke publicatie de beste bijdrage aan het historisch onderzoek heeft geleverd. De omvang en het niveau zijn nadrukkelijk niet de belangrijkste criteria, wel de inhoud, de samenwerking en het belang van de informatie.
De winnaar ontvangt een geldprijs van 250 euro en krijgt de mogelijkheid een samenvattend artikel te publiceren in het vaktijdschrift Mars et Historia, van de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie.

Assistentie

Overweeg je een publicatie te gaan schrijven? Kijk bijvoorbeeld eens naar onze Onderzoeksagenda waarop diverse onderzoeksvragen staan die als uitgangspunt kunnen dienen voor een publicatie over de Hollandse Waterlinies.

Ook kan het Kenniscentrum Waterlinies ondersteunen door te helpen met het vinden van relevante archieven, documenten en afbeeldingen voor een vooronderzoek. En mocht je tijdens het schrijven tegen bepaalde vragen aanlopen, dan kan je hiervoor contact met ons opnemen. Bij inhoudelijke vragen die beter passen bij andere organisaties, helpen wij graag om je met deze organisaties, waaronder onze samenwerkingspartners, in contact te brengen.

Praktische punten

  • De jury bestaat uit één medewerker van de volgende organisaties: Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie, Stichting Menno van Coehoorn en het Kenniscentrum Waterlinies.
  • De uiterste aanmelddatum van een publicatie is 1 september van elk jaar. In oktober wordt de winnaar door de jury bekend gemaakt.
  • Voor de door de jury als beste gekozen publicatie bestaat de prijs ook uit het publiceren van een artikel waarin de kernpunten en hoofdzaken van de scriptie worden uitgelicht. Dit houdt in: een omschrijving van de gekozen onderzoeksvraag, een uitwerking van deze vraag en de conclusie waarin de vraag beantwoord wordt. Voor de bronvermelding wordt gebruikt gemaakt van voetnoten. De grootte van dit artikel bedraagt tussen de 2.000 en 4.000 woorden met afbeeldingen die passen bij het artikel dat zij indienen. Zie ook de algemene voorwaarden van Mars et Historia.
  • Over de beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Bij onvoorziene zaken beslist de jury over de procedure.