Gepubliceerd: 03 februari 2022

Kastanjebomen op Fort aan de GagelOp donderdag 3 maart aanstaande organiseert het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) weer een online netwerkmiddag waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Geschiedenis en huidig beheer van militaire beplantingen in de Hollandse Waterlinies

Donderdag 3 maart 2022, 14.00 tot 17.00 uur.
De bijeenkomst wordt online gehouden met Teams.

De militaire beplantingen vormen een niche in studies en projecten over de Hollandse Waterlinies, waar de aandacht vooral uitgaat naar militaire bouwwerken en waterwerken. Toch is vanuit diverse invalshoeken veel te zeggen over het militaire groen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. We gaan horen en met elkaar spreken over de historie van de militaire beplantingen en het huidige beheer.

Twee gastsprekers, Martijn Boosten (SBB) en Sandra van Lochem (NM), verzorgen een presentatie en er is een gezamenlijke einddiscussie over de toekomst van militaire beplantingen. Namens het Linieteam spreekt programmamanager Mieke Verhees over de stand van zaken rondom het Sitebureau Hollandse Waterlinies.

Het programma

 1. Welkom
  Spreker: René Ros, IT & Digitale Zaken KCW
 1. Toelichting op stand van zaken bij het KCW en project beplantingen provincie Utrecht 
  Spreker: Ronald Hamberg, coördinator KCW
 1. Toelichting op stand van zaken Sitebureau Hollandse Waterlinies
  Spreker: Mieke Verhees, programma-manager Linieteam
 1. De historische toepassing en ontwikkeling van militaire beplantingen in de Hollandse Waterlinies.
  Met welke militaire doelen werden de forten beplant? Welke historische ontwikkeling is te zien in de toepassing van diverse soorten beplantingen? En welke verschillen zijn er tussen beplantingen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam?
  Spreker: Martijn Boosten, co-auteur boek Beplantingen op Verdedigingswerken en senior adviseur Bosbeheer bij Staatsbosbeheer.
 1. De huidige staat en beheer van het militaire groen op de forten
  Wat is nog aanwezig van de historische beplantingen op de forten? Hoe wordt het militaire groen beheerd op de forten die in eigendom zijn van Natuurmonumenten? 
  Spreker: Sandra van Lochem, specialist erfgoed en landschap bij Natuurmonumenten.
 1. Discussie en napraten.
  - Hoe is met de oorspronkelijke beplanting omgegaan in de Hollandse Waterlinies en hoe gebeurd dat nu? Sommige forten zijn geheel beplant en overwoekerd, op andere forten wordt met een strak maaibeleid het fort kaal gehouden. Zou het wenselijk zijn hier één lijn in te trekken?
  - Het op een historisch verantwoordelijke manier opnieuw aanplanten van beplanting of vervangen met een andere soort zijn middelen om bij te dragen aan beleefbaarheid en groene doelstellingen. Maar zomaar aanplanten kan niet overal en vraagt om maatwerk. Voor welke uitdagingen staan we en welke oplossingen kunnen we hiervoor vinden?

U hoeft zich niet op te geven maar kunt deelnemen via deze link.

Inloop vanaf 13.30 uur en aanvang om 14.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We hopen u donderdag 3 maart te mogen begroeten.